Een schoolwerkplan beschrijft de koers van de school. Het brengt in beeld waar de school op dit moment staat in haar ontwikkeling en hoe het meerjarenbeleid eruit ziet voor de komende jaren en dit binnen verschillende domeinen.

Het schoolwerkplan is niet enkel een beleidsdocument. Het heeft nog verschillende andere functies:

  1. Het schoolwerkplan is een planningsdocument. Het omschrijft wat het schoolteam met de leerlingen wil bereiken. Een prioriteitenplan met haalbare, zichtbare en evalueerbare initiatieven maakt er een belangrijk deel van uit.
  2. Het schoolwerkplan is een ruggensteun. Het herinnert het schoolteam op ieder moment aan hun missie en visie op onderwijs en opvoeding, aan de gezamenlijke afspraken om deze visie te concretiseren en aan hun collectieve ambitie.
  3. Het schoolwerkplan vormt een leidraad voor het hele schoolteam en biedt een kader voor contacten en afspraken met ouders en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de schoolbegeleider, de CLB-medewerker enz.
  4. Het schoolwerkplan is een werkinstrument. Een goed schoolwerkplan is geen statisch document, maar evolueert voortdurend. Het kan dan ook gebruikt worden als een evaluatie-instrument waardoor het nog dynamischer wordt en een echt werkinstrument is om het continue verbeterproces te sturen.

Het schoolwerkplan, wat moet?

sla link op in klembord

Kopieer

Het schoolwerkplan is decretaal verplicht voor het basisonderwijs. Het decreet basisonderwijs schrijft in 1997 voor dat ieder schoolbestuur voor elk van zijn scholen een schoolwerkplan moet maken.

In het secundair onderwijs, volwassenonderwijs en in internaten is een schoolwerkplan (beleidsplan, prioriteitenplan, strategisch plan) geen verplichting, maar zeker ook een aanrader om op een effectieve en efficiënte manier beleid te voeren.

Drie tips voor een krachtig schoolwerkplan

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe zorg je ervoor dat een schoolwerkplan een krachtig instrument is? Een schoolwerkplan is een krachtige hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs.

  1. Betrek je team! Alleen ga je snel, maar samen geraak je verder. Maak jij ook je schoolwerkplan alleen in de zomervakantie? Probeer dit te vermijden. Wanneer je schoolteam inspraak heeft in de keuze van prioriteiten, en betrokken werd bij de ontwikkeling ervan, zullen ze de visie en de keuzes die erin gemaakt werden beter begrijpen en steunen. Het proces van schoolwerkplanning is belangrijker dan het plan zelf.
  2. Hoofd in de wolken maar voeten op de grond. Hou het realistisch en stel prioriteiten. Wanneer je aan heel veel dingen tegelijk werkt, zal je op het einde van het schooljaar vaststellen dat heel wat prioriteiten niet gerealiseerd werden. Het is heel makkelijk om te bedenken wat er allemaal moet gebeuren, maar duizend keer moeilijker om te formuleren wat nu niet aan de orde is. Met deze werkvormen kun je prioriteiten formuleren.
  3. Hou het eenvoudig en overzichtelijk. Hoe beknopter en eenvoudiger je schoolwerkplan, hoe beter. Bovendien helpt een goede structuur je collega’s om een weg te vinden naar concrete prioriteiten en afspraken. Sommige scholen maken een tekening of mindmap die in de klassen wordt uitgehangen. Zo begint het schoolwerkplan pas écht te leven!

Een inspirerend sjabloon

sla link op in klembord

Kopieer

We ontwikkelden een sjabloon voor schoolwerkplanning dat bovendien ook nog de link legt met het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit. Scholen die ontevreden zijn over de huidige aanpak kunnen zich door dit sjabloon laten inspireren om het bestaande schoolwerkplan bij te sturen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio