Betalen

  • Je betaalt je deelname aan een vorming na ontvangst van een onkostennota. Je schrijft het bedrag over met gestructureerde mededeling op de rekening van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  • Bij teamgerichte initiatieven is er een vaste kostprijs voor het totaal aantal deelnemers. Bij uitschrijving van deelnemers vermindert de kostprijs voor het traject niet tenzij anders vermeld.
  • Er worden ook gratis vormingen aangeboden. Bij gratis vormingen wordt verondersteld dat de deelnemer effectief aanwezig is of zich afmeldt indien hij verhinderd is.
  • Vanaf januari 2023 zal er steeds standaard een broodjeslunch voorzien worden voor initiatieven van een volledige dag, tenzij anders bepaald. De prijzen vind je hieronder.

Betaling uren-leraar

sla link op in klembord

Kopieer

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 kan je nascholingen ICT niet meer betalen met overgehevelde uren leraar. Als school kun je dus geen uren meer storten in de solidariteitspot van Katholiek Onderwijs Vlaanderen via www.nascholing.be.

Broodjeslunch

sla link op in klembord

Kopieer

Er is steeds een lunch inbegrepen in de prijs bij initiatieven die een hele dag duren. Deze broodjeslunch inclusief drank zal steeds doorgerekend worden volgens de reële kostprijs in de regio.

De prijzen verschillen per lesplaats omdat ook de cateraar verschilt per lesplaats. Voor schooljaar 2023-2024 gelden volgende prijzen: 

  • Lesplaats Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1 in Brussel: 10 euro
  • Lesplaats DOd, Tulpinstraat 75 in Hasselt: 7,5 euro
  • Lesplaats Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 in Gent: 6,50 euro 
  • Lesplaats TPC, Groenenborgerlaan 149 in Antwerpen: 16,50 euro
  • Lesplaats d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 in Brugge: 10 euro
  • Lesplaats DPCM, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen: 15,00 euro
Bovenstaande prijzen zijn onderhevig aan indexatie.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio