Betalen

 • Je betaalt je deelname aan een vorming na ontvangst van een onkostennota. Je schrijft het bedrag over met gestructureerde mededeling op de rekening van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Bij teamgerichte initiatieven is er een vaste kostprijs voor het totaal aantal deelnemers. Bij uitschrijving van deelnemers vermindert de kostprijs voor het traject niet tenzij anders vermeld.
 • Er worden ook gratis vormingen aangeboden. Bij gratis vormingen wordt verondersteld dat de deelnemer effectief aanwezig is of zich afmeldt indien deze verhinderd is.
 • ICT-nascholingen kun je betalen met BPT-uren. De afspraken vind je hieronder. 
 • Vanaf januari 2023 zal er steeds standaard een broodjeslunch voorzien worden voor initiatieven van een volledige dag, tenzij anders bepaald. De prijzen vind je hieronder.

Betaling uren-leraar

sla link op in klembord

Kopieer

Voor 1 uur kan je 20 halve dagen nascholing ICT volgen. Je kunt hierbij verschillende teamleden inschrijven op verschillende nascholingen.
 
Bij inschrijving op de website vul je meteen ook een betalingsengagement in waarin je verklaart dat jouw school kiest voor betaling via uren-leraar. Je ontvangt dan in oktober de nodige documenten. Stortingen onder de vorm van overheveling uren-leraar kunnen niet meer aanvaard worden na september van het lopende schooljaar.

In principe stort elke deelnemende school minimaal 1 uur-leraar uit haar globaal lesurenpakket in de solidariteitspot van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Als je uren overhevelt is het belangrijk dat deze uren:

 • ter onderhandeling worden voorgelegd aan het OCSG en
 • voor advies worden voorgelegd aan het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap.

Een school die geen bijkomende terbeschikkingstellingen dient uit te spreken in de categorie van het onderwijzend personeel, kan onbeperkt uren overhevelen, mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. Een school die wel bijkomende terbeschikkingstellingen moet uitspreken in het onderwijzend personeel, mag toch uren overhevelen na akkoord van het OCSG. Indien dit niet toegepast kan worden, mag de school nog wel uren overhevelen naar een andere school van dezelfde scholengemeenschap, die dan op haar beurt de uren verder mag overhevelen (althans indien die laatste school geen bijkomende terbeschikkingstellingen heeft).
 
Bij gebruikmaking van deze tussenstap dient de school die als "doorgeefluik" fungeert, er aandacht aan te schenken dat leerkrachten in overgehevelde uren enkel als tijdelijken kunnen worden aangesteld. Aangezien de uren bestemd voor godsdienst ook na overheveling enkel aangewend mogen worden voor godsdienst, is het aangewezen dat je geen uren uit het pakket voor godsdienst overmaakt.

Heb je nog vragen? Contacteer: Anita.Vanopstal@katholiekonderwijs.vlaanderen

Broodjeslunch

sla link op in klembord

Kopieer

Er is steeds een lunch inbegrepen in de prijs bij initiatieven die een hele dag duren. Deze broodjeslunch inclusief drank zal steeds doorgerekend worden volgens de reële kostprijs in de regio.

De prijzen verschillen per lesplaats omdat de cateraar verschilt per lesplaats. Voor schooljaar 2022-2023 gelden volgende prijzen: 

 • Lesplaats Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1 in Brussel: 9 euro
 • Lesplaats DOd, Tulpinstraat 75 in Hasselt: 7 euro
 • Lesplaats Sint-Baafshuis, Biezekapelstraat 2 in Gent:  5,50 euro
 • Lesplaats TPC, Groenenborgerlaan 149 in Antwerpen:  16,50 euro
 • Lesplaats d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435 in Brugge: 10 euro
 • Lesplaats DPCM, Frederik de Merodestraat 18 in Mechelen: 14,50 euro

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio