Secundair onderwijs

Heb je een ondersteuningsvraag voor je school, (startende) leraren, ondersteunend personeel of je directieteam? Wij staan voor je klaar.

Enerzijds bieden we je een vraaggestuurde procesbegeleiding en werken we na een intake één of meerdere begeleidingsinterventies op maat voor je uit. 

Anderzijds stellen we elk jaar een specifiek aanbod samen van ondersteuningsinitiatieven vanuit prioritaire thema’s die leven in onze scholen.

Rol van de verbindingspersonen

sla link op in klembord

Kopieer

De verbindingspersonen ondersteunen scholen en scholengemeenschappen bij diverse onderwijs- en beleidsvragen. Zij analyseren de vraag, plaatsen ze in de schoolcontext en werken een gepaste ondersteuning of stappenplan uit. Hierbij kunnen diverse thema’s behandeld worden.

Rol van de vakbegeleiders

sla link op in klembord

Kopieer

Ter ondersteuning van de vakgroepen en de leraren volgen de vak- en studiegebiedbegeleiders de ontwikkelingen vanuit hun vak of studiegebied op de voet. In hun begeleiding leggen ze de focus op het correct lezen en interpreteren van het leerplan en de leerplandoelstellingen. Ze zoeken samen met de vakgroepen naar kansen tot actief leren en mogelijkheden tot breed evalueren.

Rol van de begeleiders competentieontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Begeleiders competentieontwikkeling dragen bij tot de realisatie van een inclusieve school, in verbindende samenwerking met alle onderwijspartners.

Begeleiders competentieontwikkeling zetten in op:

 • ondersteuning bij het realiseren van IAC-trajecten (fase 3)
 • ondersteuning bij grenssituaties gemeenschappelijk curriculum – individueel aangepast curriculum
 • ondersteuning bij transitiemomenten (kleuter-lager/lager-secundair/overgang stages-tewerkstelling)
 • co-creatie in de ondersteuningsnetwerken
 • ondersteuning bij het uitwerken van een zorgbreed en kansenrijk onderwijs

Rol van de taalbegeleiders

sla link op in klembord

Kopieer

De taalbegeleiders ondersteunen leraren en scholen om leerlingen talig te laten groeien.  Op netwerkdagen nemen ze je graag mee in het verhaal van breed screenen. Ze ondersteunen scholen rond taal in alle vakken en taalbeleid ... 

Heb je een vraag?

sla link op in klembord

Kopieer

Contacteer dan je contactpersoon.

Wie zijn we?

sla link op in klembord

Kopieer

Regiocoördinator West-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Hilde Bouckaert
Regiocoördinator
School- en loopbaanbeleid
hilde.bouckaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 03 56 16

Verbindingspersonen secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Geert Breine
Pedagogisch begeleider SG Groeninge - SG Scholen aan de Leie - SG Bertinus Collectief
Schoolbeleid- en ontwikkeling
geert.breine@katholiekonderwijs.vlaanderen
0473 47 26 58

Lieven Dejonckheere
Pedagogisch begeleider SG Sint-Michiel - SG Veurne Westkust - SG St. Maartensscholen - Sint-Leonardus
Schoolbeleid- en ontwikkeling
lieven.dejonckheere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 32 01 89

Roselien D'haenen
Pedagogisch begeleider SG Karel de Goede
Schoolbeleid, zorg, ondersteunend personeel
roselien.dhaenen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 79 58 08

Astrid Meganck
Pedagogisch begeleider SG Sint-Paulusschool - SG Houtland - SG Sint-Donaas - Sint-Aloysius Diksmuide
Schoolbeleid- en ontwikkeling
astrid.meganck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 61 68 10

Nathalie Vanderiviere
Pedagogisch begeleider SG Molenland - SG Prizma - SG Ichthus 
Schoolbeleid- en ontwikkeling
nathalie.vanderiviere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 58 98 20

Begeleiders zorgbreed en kansenrijk onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Begga Blaton
Pedagogisch begeleider
begga.blaton@katholiekonderwijs.vlaanderen
0484 91 04 00

Roselien D'haenen
Pedagogisch begeleider
roselien.dhaenen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 79 58 08

Leerondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

Annick Dheedens
Focus: omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag
annick.dheedens@katholiekonderwijs.vlaanderen 
0477 67 33 49

Dominique Hoorelbeke
Focus: wetenschappen - differentiatie, motivatie
dominique.hoorelbeke@katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 24 73 28

Barbara Axters
Focus: taal - differentiatie, motivatie
barbara.axters@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 32 33 68

Vakbegeleiders

sla link op in klembord

Kopieer

Barbara Axters
Pedagogisch begeleider Nederlands b-stroom en a-finaliteit
Pedagogisch begeleider Public Relations (West- & Oost-Vlaanderen en Mechelen-Brussel)
barbara.axters@katholiekonderwijs.vlaanderen
0486 32 33 68

Ruben Borremans
Pedagogisch begeleider studiedomein STEM: Auto
ruben.borremans@katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 56 91 59

Ann Casier
Pedagogisch begeleider Esthetica, Muziek, Beeld, Artistieke vorming
ann.casier@katholiekonderwijs.vlaanderen
0468 13 64 18

Ingrid De Brabandere
Pedagogisch begeleider studiegebied Land- en tuinbouw
ingrid.de.brabandere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 49 13 16

Dennis De Hoey
Pedagogisch begeleider studiedomein Maatschappij en Welzijn:  lichaamsverzorging
dennis.dehoey@katholiekonderwijs.vlaanderen
0494 58 87 64

Wim De Pue
Pedagogisch begeleider  studiedomein Voeding en horeca
Studiedomeincoördinatie voeding en horeca
wim.depue@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 24 91 62

Jan De Waele
Pedagogisch begeleider Frans en CLIL
jan.dewaele@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 04 70 06

Marc Dejonckere
Pedagogisch begeleider Schoolbeleid- en ontwikkeling
Nascholer GLI
marc.dejonckere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 44 40 81

Saar Deleu
Pedagogisch begeleider studiedomein Maatschappij en welzijn
saar.deleu@katholiekonderwijs.vlaanderen
0498 62 84 97

Ine Desplinter
Pedagogisch begeleider Nederlands in SG: Bertinus Collectief, Sint-Maartensscholen, Scholen aan de Leie, Groeninge, Molenland, Sint-Paulusschool, Sint-Michiel, Prizma
ine.desplinter@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 96 00 07

Jo Desutter
Pedagogisch begeleider
Studiedomeincoördinatie STEM: mechanica-electriciteit, koeling en warmte
jo.desutter@katholiekonderwijs.vlaanderen
0487 47 57 20

Jolien Dewaegeneere
Pedagogisch begeleider Studiedomein Maatschappij en welzijn
jolien.dewaegeneere@katholiekonderwijs.vlaanderen
0472 32 62 58

Kim Expeels
Pedagogisch begeleider Duits
kim.expeels@katholiekonderwijs.vlaanderen
0468 11 86 04

Dominique Hoorelbeke
Pedagogisch begeleider Biologie
dominique.hoorelbeke@katholiekonderwijs.vlaanderen
0496 24 73 28

Mieke Lietaert
Pedagogisch begeleider Klassieke talen
mieke.lietaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 23 64 60

Pascale Muylaert
Pedagogisch begeleider Lichamelijke opvoeding
pascale.muylaert@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 84 92 72

Katrien Pil
Pedagogisch begeleider studiedomein Economie en organisatie
katrien.pil@katholiekonderwijs.vlaanderen
0497 04 70 44

Isabelle Tack
Pedagogisch begeleider studiedomein Mode
isabelle.tack@katholiekonderwijs.vlaanderen
0472 85 45 18

Corneel Teerlinck
Pedagogisch begeleider Nederlands in SG: Karel de Goede, Sint-Donaas, Sint-Leonardus, Ichthus, Veurne-Westkust, Houtland, Sint-Aloysius Diksmuide
corneel.teerlinck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0471 31 25 15

Ellen Termote
Pedagogisch begeleider Wiskunde
ellen.termote@katholiekonderwijs.vlaanderen 
0479 58 90 13

Davy Vandorpe
Pedagogisch begeleider studiedomein STEM: bouw, hout
Techniek
davy.vandorpe@katholiekonderwijs.vlaanderen
0479 48 78 63

Johan Vankeersbilck
Pedagogisch begeleider Geschiedenis, Esthetica en Cultuurwetenschappen
johan.vankeersbilck@katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 66 69 16

Peter Willems
Pedagogisch begeleider Chemie, 2de en 3de graad Natuurwetenschappen en digitale didactiek
peter.willems@katholiekonderwijs.vlaanderen
0499 37 90 87

Luc Zwartjes
Pedagogisch begeleider studiedomein Taal en cultuur: toerisme Aardrijkskunde, MAVO, Algemene Vorming in de A-finaliteit
luc.zwartjes@katholiekonderwijs.vlaanderen
0474 60 85 44

Taalbeleid en taalrijk lesgeven

sla link op in klembord

Kopieer

OKAN en ex-OKAN

sla link op in klembord

Kopieer

Nathalie Vandenameele
Focus: juridische en organisatorische ondersteuning
nathalie.vandenameele@katholiekonderwijs.vlaanderen
0476 74 74 29

Begeleiding Opvoeders en Ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Begeleiding CLW coördinatoren

sla link op in klembord

Kopieer

Identiteitsbegeleiding en pastoraal

sla link op in klembord

Kopieer

E.H. Rik Depré
Identiteitscoördinator
rik.depre@katholiekonderwijs.vlaanderen
0490 11 36 13

Kris t’Seyen
Begeleider pastoraal so
kris.tseyen@katholiekonderwijs.vlaanderen
0490 11 36 13

Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

sla link op in klembord

Kopieer

Rudy Masschelein
Inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst
rudy.masschelein@rkg.vlaanderen
0497 83 45 06

 • SGN: Groeninge – Sint-Aloysius Diksmuide – Sint-Donaas – Sint-Leonardus
 • Scholen buso: De Kouter – Haverlo – Instituut Spermalie – Ravelijn – Sint-Rafaël

Gertjan Monteyne
Inspecteur-adviseur rooms-katholieke godsdienst
gertjan.monteyne@rkg.vlaanderen
0472 21 10 14

 • SGN: Bertinus Collectief – Houtland – Ichthus – Karel de Goede – Molenland – Prizma – Scholen a/d Leie – Sint-Maartensscholen – Sint-Michiel – Sint-Paulusschool – Veurne-Westkust
 • Scholen buso: De Ast - De Lovie – De Rozenkrans – De Ster – Dominiek Savio – Heuvelzicht – Sint-Idesbald – Onze Jeugd – Ter Strepe – Tordale – VIBSO

Contact

Hilde Bouckaert
regiocoördinator
   0498 03 56 16
   Ingrid Jost
   medewerker
     050 37 26 75
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio