Basisonderwijs

Wat is onze opdracht?

sla link op in klembord

Kopieer

Samen met directie, leerkrachtenteam en bestuurders inspireren, stimuleren, ondersteunen en bewaken wij de kwaliteitszorg. Telkens vertrekken we vanuit respect en waardering voor het eigen christelijk opvoedingsproject en het schoolwerkplan van elke school.

De vijf opdrachten van het OKB, de Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen, vormen de rode draad in onze begeleiding:

 • werken aan de schooleigen christelijke identiteit;
 • werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod;
 • werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak;
 • werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg;
 • werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.

Onze werking

sla link op in klembord

Kopieer

We begeleiden je school met een team begeleiders, een team dat multidisciplinair is samengesteld (Operationeel team BaO).

Dit team van begeleiders is samen verantwoordelijk voor de ondersteuning van de scholen binnen het werkingsgebied Mechelen-Brussel.

Elke scholengemeenschap heeft een verbindingspersoon. Deze begeleider probeert een helikopterzicht te houden over de noden en behoeften van de scholen in deze scholengemeenschap. Hij/zij is aanspreekbaar voor alle ondersteuningsvragen die je als school hebt.

Jouw verbindingspersoon

sla link op in klembord

Kopieer

Heb je een vraag? Dan kan je tercht bij elke pedagogisch begeleider of bij de verbindingspersoon van jouw scholengemeenschap:

Verbindingspersonen BaO regio MB -schooljaar 23-24

Naam verbindingspersoon Scholengemeeschap
Maxime Marchant
SG Klaveren Zeven
SG BruNo
Aicha Al Merrouni
SG De Zevenster
Fabienne Buzzi SG Tumuli en Korzo
Birja Steeno SG Polaris
Evi Mullens
SG Kansrijk (pedagogische entititeit Kansrijk)
SG Kansrijk (pedagogische entiteit Samen Groeien)
SG Kruispunt
Mia Ragoen
SG Zoniën
SG Sirius
SG Tweebergen
Hilke De Ridder (+ Katrien Van Asch)
SG NOORDRAND
SG Sint-Goedele 1 en 2
Silvia De Ron
SG Noordwest Brabant
SG PUsam
SG Groot-Bornem
Valerie Mertens
SG Samen Voor Beter
SG Donche
Britt Van Espen
SG Archipel! & SG Archipel
SG De Kinderkosmos
Katleen Gillard
SG Arcadia
SG de 4sprong
Elsie Van Der Sypt
SG Samba
SG Komo
SG Kitos
Kristof Dupont
SG Komop
SG Hopsasa
Ariane Vanlulle
SG Korha
SG Katobasis/Kiobasis
Sara Mertens
Leersteuncentra (LSC)
Wouter Jaecques
BuO (SO + BaO)
LSC (kleine type)

Begeleidingstraject

sla link op in klembord

Kopieer

Het daaropvolgende begeleidingstraject of de interventie kan opgenomen worden door de pedagogisch begeleider die het best aansluit, qua focus en/of expertise bij de door u gestelde ondersteuningsvraag.

Externe partners of organisaties die de kwaliteit van het katholiek basisonderwijs mee waar en levendig maken, nemen we graag mee binnen ons begeleidingswerk.

Bij complexere vragen zullen verschillende begeleiders het traject begeleiden en eventueel zal er doorverwezen worden naar andere diensten of personen die over de gewenste expertise beschikken.

Wie zijn we?

sla link op in klembord

Kopieer

Regiocoördinator Mechelen-Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

Alain Noëz
Regiocoördinator 
alain.noez@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0477 34 76 27

Pedagogisch Begeleiders team BaO

sla link op in klembord

Kopieer

Begeleiders schoolontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

Fabienne Buzzi
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, Wiskunde
fabienne.buzzi@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0494 31 59 32

Silvia De Ron
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, Leerondersteuning (Differentiatie, Frans, Baso-werking)
silvia.deron@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0479 33 52 40

Kristof Dupont
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, Muzische vorming
kristof.dupont@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0486 60 44 85

Katleen Gillard
Pedagogisch begeleider
Schoolbeleid, Zorg en Kansen
katleen.gillard@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0495 27 80 21

Wouter Jaecques
Pedagogisch begeleider
Buitengewoon onderwijs
wouter.jaecques@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0488 57 01 52

Pascale Luyckfasseel (Voor onbepaalde tijd afwezig)
Pedagogisch begeleider
Schoolbeleid, zorg
pascale.luyckfasseel@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0497 87 94 45

Maxime Marchant
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, Mens & Maatschappij, Wetenschap & Techniek
maxime.marchant@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0479 91 52 95

Valerie Mertens
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, Leerondersteuning (Nederlands, taalbeleid)
valerie.mertens@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0476 21 42 38

Evi Mullens
Pedagogisch begeleider
Schoolbeleid, Zorg
evi.mullens@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0472 25 50 28

Mia Ragoen
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, jonge kind-kleuteronderwijs
mia.ragoen@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0486 55 72 45

Birja Steeno
Pedagogisch begeleider
Schoolbeleid en leiderschapsontwikkeling
birja.steeno@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0468 21 45 17

Katrien Van Asch (Tijdelijk afwezig)
Pedagogisch begeleider
Kwaliteitsontwikkeling en datagebruik
katrien.vanasch@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0498 28 68 81

Mia Vanden Waeyenbergh
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, Frans
mia.vandenwaeyenbergh@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0493 25 12 79

Elsie Van der Sypt
Pedagogisch begeleider 
Zill en krachtige leeromgeving , Talenbeleid , Jonge kind-kleuteronderwijs 
elsie.vandersypt@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0477 96 87 44

Britt Van Espen
Pedagogisch begeleider
Schoolbeleid, Zorg
britt.vanespen@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0494 03 83 16

Ariane Vanlulle
Pedagogisch begeleider
Zill en krachtige leeromgeving, Persoonsgebonden ontwikkelvelden
ariane.vanlulle@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0495 26 80 73

Aicha Al Merrouni
Pedagogisch begeleider
Nederlands, ICT Nederlands
aicha.almerrouni@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0486 29 94 83

Stijn De Milde
Pedagogisch begeleider
Kleuter, Zill en krachtige leeromgeving
stijn.demilde@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0477 65 23 03

Hilke De Ridder
Pedagogisch begeleider
Kwaliteitsontwikkeling en schoolbeleid
hilke.deridder@katholiekonderwijs.vlaanderen
GSM 0485 91 28 07

Contact

Alain Noëz
regiocoördinator
   0477 34 76 27
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio