De pedagogische begeleiding ondersteunt scholen(gemeenschappen), schoolteams en individuele leraren in hun pedagogische taken met het oog op het verhogen van de onderwijskwaliteit. De ontwikkeling en het leren van de leerling staan daarbij altijd centraal. Het spreekt voor zich dat we ondersteuning en professioneel advies bieden op maat en met respect voor de autonomie en het eigen pedagogisch project van de school.
 
We werken klas- en schoolnabij door onze regionale verankering. We creëren mogelijkheden voor de ontwikkeling van een professionele lerende organisatie over verschillende scholen heen. We versterken ieders beroepsbekwaamheid en reiken daarnaast op schoolniveau pedagogische innovaties aan. We willen de kwaliteitsontwikkeling in alle katholieke scholen maximaal stimuleren door maximaal in te zetten op het meesterschap van alle onderwijsprofessionals.

Basisonderwijs

Secundair onderwijs

Buitengewoon onderwijs

Contact

Greet Mertens
regiocoördinator
   0468 32 37 73
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio