Pedagogisch handen

In dit document vind je bijkomende bruikbare informatie bij LPD 29 - 31 bij kinderen en LPD 32 - 34 (volwassenen en ouderen met zorgbehoeften). Je vindt er linken tussen (ped)agogische vaardigheden en de ervaringsgebieden van het pedagogisch raamwerk, alsook linken met de ontwikkelingsdomeinen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio