6 maart 2024 – Brusselse basisscholen en lerarentekort

Ten slotte, thema 3 bij de actuele onderwijsvragen: twee heel concrete Brusselse casussen in de context van het lerarentekort (ook in audiovisueel format), jawel… Hoeft het nog gezegd te worden dat, gelet op dat specifieke thema, ik hier niets nieuws kon noteren, noch van de minister, noch van de twee vragenstellers, noch van de vier interveniënten? Dus: I rest my case.

P.S. De dag na de commissievergadering konden we nog wel deze positieve informatie op de website van De Standaard lezen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio