30 maart 2022 – Toename van aantal privébijlessen

Het tweede thema dan: de toegenomen bijlesindustrie in drie geclusterde vragen. Het stond ook prominent in enkele kranten de dag voordien. De aanleiding daartoe was een bevraging van de zgn. TeacherTapp van de Gentse Arteveldehogeschool en speurwerk van Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Wat ging minister Weyts daaraan doen?

Niet onverwacht en heel logisch eigenlijk, liet het halfuur bespreking (vraagstelling en alle tussenkomsten inbegrepen) opnieuw een overzicht zien van een aantal belangrijke aspecten van het hele huidige onderwijsbeleid. Overigens had Kim De Witte op 14 januari 2021 al eens dezelfde vraag gesteld. Dus wat mij betrof, net zoals bij de eerste actuele onderwijsvraag van deze plenaire vergadering, opnieuw één groot déjà vu. Alles wat met onderwijskwaliteit en lerarentekort (en leerachterstand) te maken had, you name it, het passeerde de revue, zoals al zo vaak in de Onderwijscommissie én de plenaire vergadering. Daarnaast meldde de minister nog alleen dat hij niet van plan was om de sector van de bijlessen te gaan reguleren, zoals sommige vragenstellers wilden. Ik kon hem geen ongelijk geven, want eigenlijk was daar geen beginnen aan.

Ik voeg hier dan maar zelf nog twee zaken toe, met veel dank trouwens aan een goede collega. Eén. In de publicatie van Marianne Coopman en Marc Van den Brande over het zgn. schaduwonderwijs, waarin o.a. een kader voor schaduwonderwijs gegeven wordt, staat er een interessant artikel van Roger Standaert, waarbij hij aangeeft dat het organiseren van centrale toetsen de markt van private bijlessen aanzwengelt… Dat element kwam niet ter sprake tijdens deze vergadering. En twee. Twee dagen na deze vergadering zou het ontwerpdecreet Zomerscholen goedgekeurd worden door de Vlaamse regering (ook al was er een principiële afwijzing door de geledingen van de VLOR, waarnaar minister Weyts even verwees tijdens de vergadering). Ook de zomerscholen zijn ‘schaduwonderwijs’. Minister Weyts organiseert dus eigenlijk zelf schaduwonderwijs en wel met een subsidie die in het basisonderwijs hoger ligt dan het reguliere subsidiebedrag per kind per dag. Niet oninteressant om te weten, dacht ik.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio