30 maart 2022 – Nog geen nooddecreet over onderwijs voor Oekraïense leerlingen

De overgrote politieke aandacht van deze plenaire vergadering (en wellicht nadien ook die van de media, maar dat kon ik niet weten op het moment waarop ik deze regels typte) ging zeker niet naar de actuele vragen uit het beleidsdomein Onderwijs. Wél naar de voorafgaande bespreking van het eindverslag van de Onderzoekscommissie PFAS-PFOS, met overigens een aantal (politiek) heel boeiende én pittige momenten… maar laten we het hier veiligheidshalve gewoon op de onderwijsvragen houden.

Om te beginnen: Oekraïne, dat als crisis en inzake de impact ervan overigens zeker niet hoefde onder te doen voor het bovenvermelde PFAS-PFOS-probleem. Uiteraard ging het niet over die oorlog als zodanig, maar wel over de impact ervan op het Vlaamse onderwijs. De Standaard had de zaak een dag eerder nog op haar voorpagina gezet. Oké, maar…de bespreking van Elisabeth Meulemans actuele vraag (Hoe kwam het dat er nog geen Oekraïne-nooddecreet nu voorlag en wanneer zou dat er komen?) gaf mij een groot déjà-vugevoel. Hoe kwam dát? Heel eenvoudig: we hadden dat gesprek (een zgn. gedachtewisseling) al gehad in de Onderwijscommissie op 24 maart 2022. Het enige dat daaraan tijdens deze plenaire vergadering nog toegevoegd werd, was de mededeling van minister Weyts dat, na nog een onderwijsoverleg de dag na deze plenaire vergadering, de decretale tekst klaar zou zijn tijdens de paasvakantie en er dan gecommuniceerd zou worden naar de scholen, onder voorbehoud (zoals wel vaker in Onderwijs) van de goedkeuring van het ontwerp (of voorstel?) van decreet ná de paasvakantie.

Van het “genereuze” aanbod van vragensteller Meuleman om de week nadien (dus: eerste week van de paasvakantie) al de bespreking en stemming te organiseren tijdens een extra plenaire vergadering verwachtte ik, eerlijk gezegd, niet zoveel, maar uiteraard kan ook ik me altijd vergissen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio