28 januari 2021 – Voka/UGent-oriëntatieproeven voor 12/14-jarigen

Enkele weken geleden was er iets over in de kranten verschenen. Mij kwam het als iets onverwachts voor en nadien was er niets meer over te horen. Die vaagheid en onduidelijkheid vielen ook te noteren in het antwoord van minister Weyts. De groep van professor Wouter Duyck van de UGent ging, met geld van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, studieoriëntatieproeven ontwikkelen voor 12- en 14-jarigen, incl. een heuse leerstoel. De mosterd daarvoor had Voka gehaald in Oostenrijk. De ene vragensteller al wat uitgebreider dan de andere peilde naar de visie en vooral ook de betrokkenheid van de minister in deze zaak. De banden met de onderwijsverstrekkers, met de al bestaande onderwijskoepeltests of andere toetsen en met de nog te ontwikkelen centrale proeven van de overheid waren voor de hand liggende aspecten bij de vragen. De vragenstellers waren met drie: Loes Vandromme, Roosmarijn Beckers en Koen Daniëls.

Minister Weyts zat ook nog met vele vragen over deze kwestie, zo bleek algauw. In december 2020 had wel een overleg plaatsgevonden tussen zijn kabinet, Voka en de leerstoelhouders van de UGent. Maar behalve het advies van het kabinet aan de initiatiefnemers om te zorgen voor betrokkenheid bij de onderwijsverstrekkers (dat vermoedde ik tenminste) en de noodzaak van complementariteit met al bestaande instrumenten ter zake (dus contact met andere partners met relevante expertise), bleven alle andere vragen nog zonder antwoord. De groep van Wouter Duyck werkte ook aan dat andere oriënteringsinstrument, Columbus, dus de band daarmee zat wel goed. En er bestond ook al de I-Like Junior-test, waarmee de nieuwe test het best rekening zou houden, gelet op de gelijkaardige functie ervan. Voor het overige bleef de minister zijn vertrouwen behouden in de scholen en de CLB’s om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun studiekeuzeproces.

Vragensteller Vandromme bleef de opdracht van de klassenraad (leraren dus) en de CLB’s in hun schoolloopbaanbegeleiding benadrukken en vroeg hoe ze daarin nog versterkt konden worden. Vragensteller Beckers wilde de data die uit zulke nieuwe proeven zouden voortkomen gebruiken in onderwijsbeleidsonderzoek en vroeg aandacht voor de kostprijs. Vragensteller Daniëls omarmde het nieuwe initiatief veel nadrukkelijker. Dubbels met de gevalideerde, gestandaardiseerde proeven moesten wel vermeden worden. Daniëls besloot met de vraag of de nieuwe proeven ook op itemniveau voor andere wetenschappers opengesteld zouden worden. Ik meende dat stokpaardje te herkennen van menige eerdere tussenkomst over de toetsthematiek.

Nadat interveniënt Johan Danen eigenlijk het voorgaande nog eens herhaald had, met wel nog aandacht voor de privacyregels, weidde minister Weyts kort uit over de leerlingenbegeleiding als (recente) erkenningsvoorwaarde en daarbij kon het nieuwe initiatief een positieve rol spelen. Slotsom: tevredenheid alom over het aangekondigde wetenschappelijk onderzoek bij de vragenstellers. Afwachten wat het precies allemaal wordt, zou ik dan weer zeggen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio