26 januari 2023 – NT2-asielmiddelen voor centra voor volwassenenonderwijs

Hiermee kwamen we bij de laatste vraag van de vergadering. Was getekend: Loes Vandromme. Het thema ging terug naar 2016, toen naar aanleiding van de asielcrisis destijds voor het eerst “asielmiddelen NT2” toegekend werden aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie. Actuele achtergrondinformatie vind je hier. Nu rezen er blijkbaar vragen over de precieze verdeling van die middelen. Vragensteller Vandromme overliep de concrete details daarvan. Was het niet beter om voor 2023 de toekenning van middelen te baseren op de in 2022 effectief ingezette uren en te werken met een onderbouwde vraag van elk centrum?

Minister Weyts lichtte gedetailleerd de flexibiliteit in het systeem voor omkadering en werkingsmiddelen van de centra toe, alsook de gesloten pot voor extra nodige capaciteit in het kader van de asielcrisis, incl. een verwijzing naar afspraken binnen de werkgroep NT2-overleg (ook regionaal). Volgens hem werkte dat hele systeem goed.

Vragensteller Vandromme had toch enig ongenoegen van het terrein opgevangen. Ze vroeg naar een goede monitoring ter zake. Interveniënt Annabel Tavernier herhaalde wat de minister gezegd had en in plaats van aan de minister stelde ze een vraag aan… vragensteller Vandromme: ging het om één casus of een Vlaanderenbreed probleem in de zorg van Vandromme?

Minister Weyts prees het geleverde huzarenstuk van de centra in dit verband. Het aantal betrokkenen, alleen al uit Oekraïne, was namelijk erg hoog. Hij herhaalde deels wat hij al gezegd had over de flexibiliteit van het bestaande systeem. Vragensteller Vandromme deelde die appreciatie en herhaalde op haar beurt haar oproep om de vinger aan de pols te houden, waarbij ze zich ook even rechtstreeks tot interveniënt Tavernier richtte.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio