25 maart 2021 – Inhaalexamens en ziekte na coronavaccinatie

Brecht Warnez had een specifieke beknopte vraag om uitleg over inhaalexamens voor studenten die zouden ziek worden door een coronavaccinatie en daardoor hun reguliere examenkans zouden missen. Hun tweede vaccinatieprik dreigde namelijk midden in de examenperiode te vallen. Hij beschreef wat er sowieso in onderwijs- en examenreglementen (OER’s) van hogeronderwijsinstellingen stond over studenten die ziek werden. Maar zo’n tweede examenkans was ook in gewone tijden geen absolute zekerheid. En in coronatijden wilde Warnez vermijden dat zulke onzekerheid ertoe zou leiden dat studenten zich bewust niet lieten vaccineren. Hoe zou minister Weyts dat aanpakken?

Die antwoordde relatief kort. Hij wees op de mogelijkheid van herboeking van het vaccinatiemoment en de algemene regels rond ziekte in de OER’s zouden ook nu gewoon gelden. Toch herhaalde vragensteller Warnez zijn eerdere bekommernis: zo’n tweede examenkans was niet altijd gegarandeerd. Hij vroeg dan ook een signaal van de minister, om de studenten gerust te stellen want het probleem leefde wel, volgens vragensteller Warnez. Daarnaast verlegde hij het thema ook naar de regeling i.v.m. studieruimtes: gold de omzendbrief (samen met de ministers Dalle en Somers) daarover van 1 december 2020 ook nu nog? Interveniënt Koen Daniëls herhaalde de herboekingsmogelijkheid van de minister onder de vorm van een eigen advies aan de studenten. Maar hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om de beslissing van het Overlegcomité van de dag voordien heel ernstig te betreuren, incl. de kwestie van de zgn. kotbubbel. Ik had zelf over de onduidelijke communicatie heel duidelijk geschreven naar aanleiding van de actuele vraag op die dag in onze nieuwsbrief van 25 maart. En intussen (nwvr: het is op dit moment vrijdag 26 maart) is er al onnoemelijk veel gecommuniceerd in woord en beeld over die beslissing van het Overlegcomité. Ik ga daar nu echt niets meer aan toevoegen, behalve dan toch nog de opname van Terzake van vrijdag 26 maart.

Minister Weyts meldde nog bondig én duidelijk dat studieplekken in de hogeronderwijsinstellingen behouden zouden worden én dat hij het hernemen van de bewuste omzendbrief met zijn collega Somers welwillend zou bekijken. Vragensteller Warnez rekende ten slotte op een positief signaal van de hogeronderwijsinstellingen en van de minister rond een recht op een nieuw examen.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio