22 oktober 2020 – VSK-enquête over afstandsonderwijs

De laatste vraag om uitleg van de vergadering nam Jo Brouns ook nog voor zijn rekening en in zekere zin sloot ze ook aan bij de voorgaande vraag over Teacher Tapp, maar nu ging het over de leerlingen. De recente enquête van de Vlaamse Scholierenkoepel dus. Over de start van het nieuwe schooljaar in september 2020. Daaruit bleek een zeker draagvlak voor een gedeeltelijke verankering van het online afstandsonderwijs. Op 1 oktober 2020 had minister Weyts gemeld dat de Onderwijsinspectie in november zou komen met een eerste evaluatie van dat soort onderwijs. Zou hij de resultaten van de VSK-enquête daarover ook opnemen in de evaluatie?

De minister sprak lovend over de VSK en de enquête. Hij overliep enkele opvallende cijfers, positief en negatief. Met zijn kleine uitweiding over de negatieve en positieve motivatie bij de coronamaatregelen viel hij in herhaling, maar hoe kon dat ook anders met de vele uren die intussen ook in deze commissie besteed zijn aan de coronacrisis? De handleiding voor mondmaskers op de site van Onderwijs Vlaanderen zou opnieuw gepromoot worden. De enquête had daarvoor een indicatie gegeven. En de specifieke campagne rond de mondmaskers en het nut ervan had de minister ook al eerder aangekondigd. Het draagvlak bij een groot deel van de leerlingen voor gedeeltelijk afstandsonderwijs bracht de minister weer bij zijn ook al eerder aangekondigde ICT-plan, waarbij ook rekening gehouden zou worden met de evaluatie van online afstandsonderwijs. (timing: over een week of twee).

Hoe concreet zouden we in dat plan kunnen lezen dat er daadwerkelijk op een redelijke termijn werk zou worden gemaakt van een laptop voor elke leerling en een laptop voor elke leerkracht, met een goede, sterke internetaansluiting, was Brouns’ bijkomende vraag. Hij had daarvoor ook verwezen naar de bewering van de Gentse prof. Wouter Duyck in een Panoreportage de dag voordien, als zou 100 miljoen euro volstaan voor dat doel, tenminste wat de leerlingen betrof. Interveniënt Hannelore Goeman sloot zich volmondig aan bij de vraag van Brouns en was ook blij dat de minister de VSK-enquête en de VSK heel erg au sérieux nam.

Minister Weyts relativeerde de uitspraak van prof. Duyck. Misschien moest dat trouwens ook eens wat meer gedaan worden, maar dat even terzijde. De concrete praktijk was inderdaad toch wel wat genuanceerder. De minister zei voort te werken aan de zaak, waarover dan later een gedegen debat gevoerd kon worden.

Hijzelf kon nog wel wat wachten, aldus vragensteller Brouns, maar de scholen veel minder. Hij had wat veel woorden nodig voor zijn “slotwoord”, maar ik genoot wel van zijn laatste zin waarmee hij de metafoor van de honger van de minister (N.B. wat overigens, tenminste in een onbepaald verleden, een zgn. gallicisme was…, maar er valt over een en ander taalpolitiek ook nog wel wat meer te zeggen) talig-creatief afsloot. Mooi zo.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio