2 juni 2022 – Leesoffensief

Met haar vraag om uitleg borduurde Loes Vandromme voort op twee parlementaire activiteiten: de hoorzitting over het jaarverslag 2021 van Literatuur Vlaanderen in de Commissie Cultuur (12 mei 2022) en een actuele vraag in de plenaire vergadering van 24 november 2021. Ik voeg zelf nog even een vraag om uitleg toe in de Onderwijscommissie van 4 maart 2021. Vandrommes vragen nu handelden eigenlijk over de coördinatie tussen wat onderwijsminister Weyts in dit verband al gestart was en het voorliggende jaarverslag rond een soortgelijk thema maar dan in de context van het beleidsdomein Cultuur. Hoe zou die hele operationalisering nu voortgaan?

Minister Weyts legde omstandig zijn hele beleid inzake lezen (opnieuw) uit, met alles erop en eraan wat de diverse actoren daarbij betrof, incl. de Adviesnota ‘Een Leesoffensief voor Vlaanderen’. Hij gaf ook een stand van zaken i.v.m. de start van enkele concrete acties en sprak over verdere plannen. Het geheel oogde inderdaad substantieel.

Vragensteller Vandromme wees op het belang van afstemming in dit bos met vele bomen (met Cultuur en ook Welzijn) en maakte zelfs nog een zijsprong naar het personeelsbeleid in scholen met haar voorstel van een taalexpert op school in het basisonderwijs (idem voor andere vakken). Interveniënt Karolien Grosemans’ voorbereide bijkomende vragen waren blijkbaar al beantwoord door de minister, maar zij verwees nog wel naar het voorstel van haar collega Annabel Tavernier: een gedachtewisseling met de voorzitter en de ondervoorzitter van het Leesoffensief, waarvoor zij zelf de Voorleesweek, die zou lopen van 19 tot 27 november, een uitgelezen (nwvr: pun intended, althans wat mij betrof) moment vond. Ook vragensteller Vandromme vond dat een goed idee en ze voegde tot slot nog de eerdere bekommernis over talenopleidingen in het hoger onderwijs toe, zoals die aan bod gekomen was in de hoorzitting met het Vlaams Talenplatform (30 januari 2020). Heel wat verschillende zaken hingen, zoals zo vaak, ook hier aan elkaar.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over de verdere uitrol van het Leesoffensief van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio