17 januari 2024 – Hoog aantal leerlingen met zorgnoden

Terwijl het thema van de eerste, geclusterde actuele vragen, ondanks de herhaling, toch dat belangrijke, positieve nieuws bevatte, ging het bij dit tweede thema eigenlijk integraal over herhaling, maar dan nu met slecht nieuws. Dat had ik de voorbije dagen ook gelezen in mijn krant (13 januari en 15 januari 2024 (voor abonnees)): de stijging van het aantal leerlingen met een zgn. “verslag”. De wereld van al die verslagen is niet altijd zo eenvoudig, vandaar graag deze informatie. Uit de vragen van de vier vragenstellers bleek het al: we zouden een debat krijgen over het nog prille decreet Leersteun, incl. de monitoring van diverse zaken in dat verband en de geplande (wetenschappelijke) evaluatie.

Hoewel dus eigenlijk herhaling van diverse voorgaande gelegenheden, vatte het antwoord van minister Weyts de belangrijkste elementen nog eens goed samen. De crucialere vraag of het decreet Leersteun het op termijn beter zou doen dan het M-decreet: daarvoor was het nu nog veel te vroeg. Wat waren die elementen van de minister, die ook her en der in de vragen aan bod kwamen?:

  • het voorschrijfgedrag van de CLB’s (cf. de vele verslagen) zou gemonitord worden; met specifieke aandacht voor type 9 en 2 en de werking van de nieuwe leersteuncentra;
  • er was de interne controle doordat de scholen aandeelhouders waren van de leersteuncentra waaraan ze hun middelen besteedden; en in de zgn. leersteunraad zaten ook de CLB’s;
  • er was de externe controle van de leersteuncentra door de Onderwijsinspectie;
  • de CLB’s moesten van de minister de neutrale poortwachters in dezen blijven (cf. ook de extra middelen die ze daarvoor gekregen hadden);
  • het buitengewoon onderwijs was versterkt, want dat bleef nodig;
  • en tot slot was er de professionalisering inzake de zgn. fasen 0 en 1 van het zorgcontinuüm voor nieuwe en al bestaande leraren (cf. gekleurde middelen voor pedagogische begeleidingsdiensten en voor Leerpunt).

Maar het belangrijkste leek mij dat we pas meer zouden weten over de impact van het Leersteundecreet na oplevering van enkele studies die de minister vermeld had en dat zou pas eind 2024 zijn. Dus zeer zeker iets voor de nieuwe minister van Onderwijs, die misschien ook wel de “oude” zou kunnen zijn…maar ook dàt weten we nu (nog) niet.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio