16 november 2022 - Gedachtewisseling over het rapport van de Praktijkcommissie eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs: een heel bondig commentaar

Op 7 oktober 2022 was het voorwerp van deze gedachtewisseling als Mededeling op de Vlaamse regering gekomen. Minder dan een week later kwam het aan bod in de Commissie voor Onderwijs. Nu kwamen de covoorzitters en een lid van de Praktijkcommissie zelf naar de Commissie voor Onderwijs: Kristien Druyts (voorzitter Praktijkcommissie), Isabelle Janssens (voorzitter Praktijkcommissie) en Ria Marechal (lid Praktijkcommissie). Boeiend, daar niet van, maar de tijdbesteding (1 uur 45 minuten) leverde mij als geïnteresseerde luisteraar en observator weinig op dat ik niet al gelezen had in het publiek beschikbare rapport van de Praktijkcommissie. Ik kan dit ‘commentaar’ dan ook heel bondig houden.

Door de vragen van de onderwijscommissarissen kwam er hier en daar een stukje bijkomende informatie of toelichting bij de werkwijze van de Praktijkcommissie, maar zó informatief waren die zaken nu ook weer niet. Ik vond dat Elisabeth Meuleman nog het best de belangrijkste conclusie van het rapport kernachtig samenvatte:

  • de hoofdopdracht van de Praktijkcommissie, namelijk vanuit de concrete praktijk de haalbaarheid nagaan van de eindtermen in kwestie, heeft ze eigenlijk niet kunnen uitvoeren;
  • de Praktijkcommissie heeft vooral gefocust op inderdaad cruciale randvoorwaarden bij de invoering van de genoemde eindtermen en, meer algemeen, bij de uitrol van de modernisering secundair onderwijs, want precies dát was de ruimere context in dit verband.

Daarnaast leek mij het belangrijkste punt het volgende (en daarover stelden diverse onderwijscommissarissen een vraag): quid met de verdere rol van deze Praktijkcommissie, nu we weten hoe de zaken intussen geëvolueerd zijn (cf. de afspraak, zoals meegedeeld op de Vlaamse regering van 23 september 2022, tussen minister Weyts en de onderwijsverstrekkers)? Meerdere aandachtspunten van de Praktijkcommissie hebben blijkbaar hun weg gevonden naar de nieuwe overkoepelende commissie. De covoorzitters van de Praktijkcommissie en andere leden ervan zijn nu ook betrokken bij enkele ontwikkelcommissies, zo konden we nog vernemen. Ik verwijs in dit kader ook graag naar enkele uitspraken tijdens de gedachtewisseling met Koen Pelleriaux over het jaarverslag 2021 van het GO! op 10 november 2022.

Ik hoorde van covoorzitter Kristien Druyts nog veel appreciatie voor begeleidingstrajecten op maat door de pedagogische begeleiding: in deze budgettair ‘bijzondere’ tijden inderdaad óók een relevant punt.

Ten slotte verwijs ik heel graag naar de video [vanaf 3:17] van de bespreking op de website van het Vlaams Parlement.

Reageren op dit commentaar kan bij Wilfried Van Rompaey wifried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen.

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio