12 januari 2023 – Projectmatige initiatieven van CLB's

In het CLB-veld bestaan heel wat netoverstijgende samenwerkingsprojecten, zo illustreerde Loes Vandromme met een heel lijstje: CLBch@t, Onderwijskiezer, LARS, Prodia, IRIS en het recent opgestarte CLB online. Bepaalde zaken waren ook aan bod gekomen in de vorige commissievergadering van 22 december 2022. Dergelijke initiatieven overstegen intussen het (tijdelijke) projectkarakter. Daarnaast waren er financiële problemen (besparing enkele jaren geleden, loonindexeringen en niet-indexering van projectmiddelen). Hoe konden de projecten voortgezet c.q. structureel gemaakt worden (met omkadering)?

Minister Weyts legde uit dat het voor sommige initiatieven inderdaad ging om eenmalige projectsubsidies, maar voor andere (zoals CLBch@t) om recurrente middelen. De meerwaarde ervan was duidelijk, maar een duurzaamheidskader viel nog te bezien en daarvoor wilde de minister de werking afwachten van het overkoepelende digitale platform, waarvoor hij een half miljoen euro besteed had en dat ook al in de vorige commissievergadering besproken was.

Een hoopgevend antwoord, vond vragensteller Vandromme, die later ook de werking tout court van de CLB’s, gelet op hun belang en waardering met name in coronatijd, wenste te bekijken. Op vraag van interveniënt Kathleen Krekels vermoedde de minister dat dat nieuwe overkoepelende digitale platform wel een hulpmiddel zou zijn in het kader van het toekomstige decreet Leersteun.

Lees de bespreking van de “Vraag om uitleg over projectmatige initiatieven van de CLB's van Loes Vandromme” aan minister Ben Weyts.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio