Op weg naar een ZILLig kleutervolgsysteem

Sedert de komst van het leerplan ‘Zin in Leren, Zin in Leven!’, stelden heel wat scholen zich de vraag of hun volgsysteem nog in voldoende mate rekening hield met de doelen en leerlijnen van ZILL. Er werd nog gewerkt met oudere termen zoals ontwikkelingsaspecten en domeinen en men stelde vast dat er ook heel wat nieuwe doelen niet opgenomen waren in het kleutervolgsysteem. De kleuterjuffen van vbs De verrekijker in Rumbeke gingen aan de slag …

Een schooleigen kleutervolgsysteem

sla link op in klembord

Kopieer

Enkele leraren van vbs De Verrekijker in Rumbeke namen twee jaar geleden deel aan een lerend netwerk ‘volgen van het jonge kind’, georganiseerd binnen de scholengemeenschap Arkorum. In deze verkennende en verdiepende sessies wou de school de uitdaging aangaan om een schooleigen kleutervolgsysteem te ontwikkelen. Een volgsysteem dat de harmonische ontwikkeling in kaart brengt. Een volgsysteem dat een haalbare kaart is. Een volgsysteem dat in het digitale platform kan geïntegreerd worden.

‘Samen met de pedagogische begeleiding zijn we aan dit avontuur begonnen’, vertelt Sofie Aneca. ‘Op een pedagogische werkdag hebben we ons de vraag gesteld, vertrekkende vanuit onze eigen expertise en ervaring, welke inhouden (kennis, vaardigheden, attitudes) we nastreven en willen bereiken bij onze kleuters, meer specifiek voor onze eigen klasgroep. Zo kwamen we al gauw tot een hele waslijst aan inhouden. Vervolgens hebben we die inhouden getoetst aan de doelen, de leerlijnen en de referentieperiodes van het leerplan. Klopt die lijn? Zijn er hiaten? Wat laten we weg? Wat voegen we toe?

Omdat we doelgericht willen observeren, hebben we geopteerd om geen activiteiten (vb. puzzelen, …) op te nemen in het volgsysteem. Om het concreter en gebruiksvriendelijker te maken werden de doelen in ik-zinnen geformuleerd.

Het eerste jaar werken we nog op papier. Dit om eventuele wijzigingen te kunnen doorvoeren. Momenteel leggen we de hand aan een digitaal systeem waarin we de gebruiksvriendelijkheid voorop willen stellen.

Het team geeft aan dat ze nu een bredere kijk hebben op de ontwikkeling van het kind. Tevens is dit een goede leidraad om oudercontacten en MDO’s voor te bereiden. Maar de grootste troef is dat we dit alles volledig zelf ontworpen hebben waardoor het een gedragen volgsysteem is dat tevens heeft aangezet om het leerplan nog dieper te verkennen. We zijn er tevreden over!'

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio