Nummers

Groeien in vertrouwen is: God zij dank zeggen
Danken is de kunst om vanuit een gezamenlijk gelopen weg vol vertrouwen uit te kijken naar wat komen gaat.

2MB
Bladwijzer118KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: samenkomen en blijven hopen
Na de gebeurtenissen van Pasen en Hemelvaart hebben Jezus’ volgelingen, samen met Maria, elkaar gevonden.

3MB
Bladwijzer158KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: vasthouden en loslaten
Maria wordt zelf uitgedaagd nu Jezus moet sterven.

3MB
Bladwijzer109KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: samen horen en doen
Samen op weg naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld.

2MB
Bladwijzer162KB
Cover4MB
Extra artikel - gedicht van de oude zeeman101KB

Groeien in vertrouwen is: gevoel en verstand laten spreken
God draagt je: denk met je hart en bemin met je hoofd. (Paus Franciscus)

2MB
Bladwijzer199KB
Cover4MB
Citaten over gevoel en verstand91KB

Groeien in vertrouwen is: kansen geven en grenzen verleggen
Geef kansen en verleg je grenzen. Leven vraagt een speelruimte waar je kunt oefenen.

3MB
Bladwijzer314KB
Cover5MB

Groeien in vertrouwen is: vol verwachting dragen en laten dragen.
Gedragen door Liefde draag ik je verder de wereld in.

3MB
Bladwijzer182KB
Extra artikel - Lead kindly light118KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: het gewone en het bijzondere een plek geven (in je leven)

3MB
Bladwijzer174KB
Cover6MB

Groeien in vertrouwen is: vertrouwen geven en krijgen
Doe maar wat Hij je zeggen zal.

3MB
Bladwijzer173KB
Cover4MB

Groeien in vertrouwen is: luisteren en antwoorden
Hallo, wees gegroet! Met heel mijn hart zeg ik: JA!

3MB
Bladwijzer165KB
Cover92KB

Ruimte
De soms onverwachte uitnodiging om stil te vallen, na te denken en met een nieuwe kijk weer verder te gaan.

4MB
Bladwijzer128KB
Cover4MB

Ruimte om te scheppen
De ruimte nemen om los te komen van wat ons bezwaart en om nieuw te beginnen.

2MB
Bladwijzer159KB
Cover68KB
Artikel Carl Snoecx - septembernummer Leeftocht22KB

Veilige ruimte
Een veilige ruimte creëren door zorg te dragen voor elkaar. Vertrouwen geven om te groeien naar meer zelfstandigheid.

2MB
Bladwijzer130KB
Cover3MB

Ruimte voor samen
Samen leren en leven als labo van de samenleving

2MB
Cover2MB
Bladwijzer148KB

Ruimte om (meer) mens te worden
De mens in de persoon laten geboren worden.
De persoon in de mens laten geboren worden.

3MB
Bladwijzer171KB
Cover5MB

Ruimte voor nieuwe kansen
Elkaar onvoorwaardelijk kansen tot leren geven, telkens opnieuw

2MB
Bladwijzer185KB
Cover2MB

Ruimte om te ontdekken
De hele wereld binnenbrengen en nieuwe werelden doen opengaan.

3MB
Bladwijzer169KB
Cover3MB

Ruimte om te vergeven
Vergeven is een vorm van geven: jezelf en anderen steeds opnieuw kansen geven.

2MB
Bladwijzer137KB
Cover2MB

Ruimte om te bezielen
Begeesterd worden om nieuw leven zichtbaar te maken.

2MB
Bladwijzer123KB
Cover3MB

Ruimte om te verschillen
Onderbroken worden door het verschil en ermee aan de slag gaan. Dat verrijkt.

3MB
Bladwijzer119KB
Cover3MB

Ruimte voor hoop
Scholen in hoop draagt altijd toekomst in zich.

92KB

Groeien in vertrouwen is: loslaten en begeleiden
Ga, leer, leef, groei; ik ben er voor jou.

3MB
Bladwijzer154KB
Cover2MB

Gisteren en morgen verbinden
De tijd verbindt gisteren, vandaag en morgen. Het heden ligt in het verlengde van het verleden en is de basis voor de toekomst; we zijn verbonden met onze voorouders en met wie na ons komt. Bij het einde van het schooljaar blikken we terug naar gisteren maar kijken we ook vooruit naar morgen.

4MB
Bladwijzer165KB

In woord en daad verbinden
De kracht van verbinden uit zich in wat mensen zeggen én doen. Zeggen en doen hebben elkaar nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar. En ze versterken elkaar in twee richtingen: zeg wat je doet en doe ook wat je zegt.

3MB
Bladwijzer166KB

Opnieuw verbinden
De kracht van verbinden wordt misschien wel het duidelijkst, wanneer we erin slagen opnieuw te verbinden wat verbroken is. De bereidheid tot herstellen in een authentieke dialoog geeft toekomst.

2MB
Bladwijzer183KB

Wereldwijd verbonden
We zijn verbonden in een wereldwijd netwerk. We zijn één menselijke familie met een gemeenschappelijk huis. Veraf komt zo dichtbij. Om ons wereldwijd te verbinden, moeten we het dus niet ver te gaan zoeken. Meer nog dan anders maken we dat in de vasten concreet.

2MB
Bladwijzer186KB
Artikel Daniel De Coen - Wereldwijd verbonden123KB

Verbonden zijn
Vrij vertaald betekent ubuntu: ik ben omdat wij zijn. Verbondenheid is een zijnskenmerk van de mens: een mens wordt maar mens dankzij andere mensen. De kracht van verbinden zit in zijn dna.

4MB
Bladwijzer155KB

Uitgenodigd om te verbinden
We zijn geroepen om ons te verbinden met onze diepste drijfveren, niet voor onszelf maar om ons ten dienst van anderen te stellen. Zet je talent in om te verbinden!

2MB
Bladwijzer152KB

Verbonden met het Licht
In de donkere dagen van de advent hunkeren we naar licht, naar het Licht. Dat licht gunnen we van harte aan al wie in het donker leeft. Zeg eens, wie zet jij in het licht?

3MB
Bladwijzer165KB

Verbonden met de aarde
We moeten onze handen wél vuilmaken, want we zijn verbonden met de aarde. Contact met de natuur doet goed. Wij, mensen, zijn deel van de aarde, kwetsbaar en vergankelijk zoals de natuur. In deze tijd van het jaar herdenken we ook onze dierbare doden.

2MB
Bladwijzer143KB

Liefdevol verbinden
Verbinden put kracht uit een aantal basishoudingen, vertrouwen, eerbied, respect, wederkerigheid, inleefvermogen, waardering. Het zijn stapstenen naar liefdevol verbinden.

3MB
Bladwijzer117KB

Verbonden met velen
“Ik ben zoveel iemanden”: zoals een mens meervoudig is in wie hij is, is hij meervoudig in verbondenheid. Naar Kolet Janssen

3MB
Bladwijzer189KB

De kracht van verbinden
Verbinding is een basisbehoefte voor ons als mensen. Om ergens bij te horen, dat groter is dan wijzelf, dat inspireert ons, dat geeft ons een reden van bestaan. Marjon Bohré

3MB
bladwijzer149KB

Verrassend vreugdevol
Een pedagogie van de hoop is verrassend vreugdevol. Leeftocht zoekt dit schooljaar naar vindplaatsen van vreugde en reikt ze ons aan als proviand voor onderweg, in alle kleuren van de regenboog.

4MB
Bladwijzer157KB
Bezinnende diamontage 2020-202110MB

Indigo
Met elkaar en samen met kinderen en jongeren werken onderwijsmensen een schooljaar lang aan een gezamenlijke droom. Het samenspel van kunst en kunde maken van het vormingsproces een uniek verhaal, een vindplaats van duurzame en gedeelde vreugde.

3MB
Bladwijzer163KB

Blauw
Zingeving en spiritualiteit geven een diepe vreugde. Ze wortelen ons stevig, zodat we ook in stormweer overeind blijven. Ze bieden een vaste ankerplaats in het woelige water van alledag.

4MB
Bladwijzer174KB

Rood
Graag zien, gezien worden én graag gezien worden: ze vormen een eeneiige drieling. Samen doen ze elk van ons groeien en blozen van vreugde, van klein tot groot, van jong tot oud.

4MB
Bladwijzer164KB

Zilver
Open en ontvankelijk zijn voor het onverwachte is niet altijd makkelijk, maar toch is het verrassend vreugdevol om het nieuwe vanuit verwondering te verwelkomen. De advent biedt ons daarvoor een welgekomen oefenterrein.

3MB
Bladwijzer301KB

Geel
Deze maand vieren we het nieuwe jaar, maar een heel jaar lang vieren we elke dag het leven, in al zijn facetten, in lief en leed, in vreugde en soms ook verdriet. We vieren al wat ons raakt en ook wat ons te boven gaat.

3MB
Bladwijzer232KB

Groen
Spelen is niet alleen voor kinderen maar voor ons allen een verrassend vreugdevolle manier van zijn. Het helpt onszelf te vergeten en helemaal in iets op te gaan, te revalideren wanneer vermoeidheid ons velt, lichtvoetig door het leven te gaan en de magie om ons heen te (her)ontdekken.

3MB
Bladwijzer283KB

Violet
Ontdekkingen en uitvindingen zijn vaak het resultaat van uitproberen. Het vinden doet ons hoera roepen maar ook het zoeken zelf kan verrassend vreugdevol zijn. De school is daarvoor een oefenplaats. Deze maand is de vastentijd het oefenterrein. Probeer het eens uit.

3MB
Bladwijzer173KB

Zwart-wit
Van harte delen is de ander echt iets gunnen zonder wat terug te verwachten. En het geeft dubbele vreugde: we doen er de ander plezier mee en het maakt ook onszelf blij. Delen heeft tal van facetten: behalve bezittingen kunnen we ook taken en lasten, onze kwetsbaarheid, ons geloof en nog zoveel meer delen. Ja, onze vreugde zelf kunnen we ook delen. Dat is het toppunt van verrassend vreugdevol delen.

3MB
Bladwijzer135KB

Goud
Wanneer we zinvol vinden wat we doen en er daarbovenop nog van genieten ook, dan wordt het leven verrassend vreugdevol met een gouden randje.

4MB
Bladwijzer156KB

Oranje
Beseffen we wel goed wat we allemaal krijgen? Het leven zelf om te beginnen, maar ook de vele kansen, de talrijke ontmoetingen, de belevenissen van dit schooljaar, de vakantie die komt ... Het nodigt ons uit om dankbaar in het leven te staan. Dankbaar zijn is de wortel van verrassend vreugdevol leven.

3MB
Bladwijzer146KB

Handen vol hoop

4MB
Bladwijzer176KB
Bezinnende diamontage3MB

Elk begin wordt gekenmerkt door hoop, verwachting en belofte. Erik Stynen

4MB
Bladwijzer216KB

Waar mensen elkaar in ‘t leven dragen, begint nieuwe hoop te dagen. Carlos Desoete

2MB
Bladwijzer146KB

Hopen is een wijze van voelen, denken én doen. Het is een manier van verbonden te zijn met zichzelf en de wereld. Anne Vandenhoeck

2MB
Bladwijzer178KB

Verlangend naar iets uitkijken is mooi. Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet en dat is boeiender dan wat er al is. Toon Hermans 

3MB
Bladwijzer184KB
XXL2MB

Humor is een signaal van hoop. Stefan Van Istendael

2MB
Bladwijzer142KB

Liefde is troost in droefheid, stilte in tumult, rust in onrust, hoop in wanhoop. Henry Drummond

3MB
Bladwijzer117KB

Vergeving is de hoop op een beter verleden loslaten. Gerald G. Jampolsky

3MB
Bladwijzer179KB
XXL2MB

Waarover gaat Pasen? Over dood en leven. En over het dunne lijntje van de hoop. Johan Bonny

3MB
Bladwijzer166KB

Zaai hoop: zaai de olie van de hoop, zaai het parfum van de hoop en niet de azijn van de bitterheid en van wanhoop. Paus Franciscus

1MB
Bladwijzer168KB

Hoop doet het leven volhouden, voet bij stuk houden. Zo ondergaat een mens zijn geschiedenis niet als een noodlot, maar als een uitnodiging tot voortgaan. Hans van Munster

2MB
Bladwijzer150KB

Vorming - leren leven
Vorming is nieuwe vensters openen op een betere wereld. Leeftocht toont wegwijzers en geeft proviand voor onderweg. Stap je mee?

5MB
Bladwijzer609KB

Voeten onder tafel
Gastvrijheid is openheid, identiteit en zelfontplooiing.

3MB
Bladwijzer143KB

In iemands schoenen staan
Het eeuwenoude Bijbelverhaal van Noömi en Ruth is brandend actueel. Het is voor ons een voorbeeld van in de schoenen te durven staan van de vreemde ander en zo te groeien in dialoog.

2MB
Bladwijzer217KB

Uit de pas
Met een verwonderd hart dans je de verbeelding in.

2MB
Bladwijzer243KB

Op kousenvoeten
Een blik, een handdruk, ogen met een verhaal vol kwetsbaar verlangen … Op kousenvoeten stappen we de advent en elkaars wereld binnen.

2MB
Bladwijzer133KB

Op blote voeten
Op blote voeten ben je kwetsbaar maar ga je naar de essentie, dat is wijsheid. Op blote voeten lopen is wijs!

3MB
Bladwijzer198KB

Verwante zolen
Worden wie je bent in een netwerk van relaties. 

3MB
Bladwijzer340KB

Je stoute schoenen aantrekken
Rechtvaardigheid is ‘mens-waardigheid’: ze laat het diepste van elke mens tot zijn recht komen. Trek je laarzen aan en ga ervoor!

4MB
Bladwijzer256KB

Ten voeten uit
Ondanks tegenslag toch geloven in de toekomst.

3MB
Bladwijzer257KB

Op grote voet
Generositeit. Eén van de meest tegendraadse woorden in deze samenleving. En toch kiezen we ervoor om met mildheid, openheid en empathie op stap te gaan met onze leerlingen en collega’s. Ga je mee op die tocht?

3MB
Bladwijzer135KB

Voetje voor voetje
Voetje voor voetje, met volgehouden inzet, stapten we van september naar juni. Als wat we dit schooljaar leerden, duurzaam zal blijken, zullen we kunnen zeggen dat vorming gebeurde. Onze wandelschoenen lonken ondertussen naar de vakantie.

2MB
Bladwijzer157KB

Allemaal schatten
Leeftocht neemt je mee, DWARS DOOR ALLES HEEN, — naar de diepte van de aarde en van de mens — en vindt er ALLEMAAL SCHATTEN van formaat.
De onderwijsmensen die daaraan een plek proberen te geven, ademen ZUURSTOF in en uit. En ze geven aan collega’s en pupillen door wie ze ten diepste zijn.

3MB
Bladwijzer304KB

Kristal
September schittert en sprankelt als kristal, symbool voor een open, brede kijk.

3MB
Bladwijzer364KB

Diamant
In de diamantslijperij van oktober schaaft de onderwijsmens levenslang geduldig aan zijn eigen vorming.

3MB
Bladwijzer396KB

Olie
Liefdevolle nabijheid is als zijdezachte olie, als helende balsem, zegt november. 

4MB
Bladwijzer203KB

Goud
Heel december zien we uit naar goud, symbool voor authenticiteit en integriteit die een wijze man ook ooit het kerstkind bood. Het is advent! 

3MB
Bladwijzer204KB

Helium
Januari is de maand van dromen en idealen. Vederlicht als heliumgas steken ze ook anderen aan. 

2MB
Bladwijzer142KB

Magma
Midden in de koude wintermaand februari dalen we af tot in het binnenste van de mens waar het magma van zijn bezieling brandt.

3MB
Bladwijzer211KB

Zaad
Net als de natuur in maart neemt de onderwijsmens alle groeikansen te baat. Als een goede tuinman verzorgt hij kiemende zaadjes, kwetsbaar en broos. Het is vasten! 

3MB
Bladwijzer205KB

Water 
Wie ruimte schept voor stille verwondering en kritische vragen, is een leraar van het zuiverste water.

3MB
Bladwijzer278KB

Klei 
Klei in mei linkt uiteraard naar verbeeldingskracht en creativiteit.

3MB
Bladwijzer246KB

Gips 
Bij het einde van schooljaar is gips in juni teken van verbondenheid.

4MB
Bladwijzer382KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio