Prioriteer met de prioriteitenmatrix van Eisenhower

Heb je het gevoel dat jij of je team aan het verdrinken is in de hoeveelheid to do's? Deze prioriteitenmatrix helpt je te focussen op wat echt telt. 

Inhoud en visie

sla link op in klembord

Kopieer

Waar er te veel werk is, moet er geprioriteerd worden. Een hulpmiddel om te prioriteren is de prioriteitenmatrix van Dwight Eisenhower (president van de Verenigde Staten in de periode 1953-1961). Een matrix die hij ontwikkelde om de volgende stelling kracht bij te zetten: 

Urgente zaken zijn zelden belangrijk, en belangrijke zaken zijn zelden urgent.

De prioriteitenmatrix bestaat uit vier kwadranten die ontstaan door twee tegenstellingen tegenover elkaar te zetten: belangrijk vs. onbelangrijk en dringend vs. niet dringend; een model dat helpt om inzicht te krijgen in tijdsbesteding.

Gebruik

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt, individueel of in team, de volgende stappen zetten. Door de taken op deze wijze in te delen wordt de neiging om te beginnen met de leukste opdrachten onderdrukt en daarmee ook de neiging om vervelende taken uit te stellen

  • Stap 1. Print het canvas in bijlage af op A3 formaat.
  • Stap 2. Maak een compleet overzicht van alle taken, schrijf ze op kleine post-its.
  • Stap 3. Deel de taken in door te kijken naar de mate van belang en de mate van urgentie. Plaats ze in één van de kwadranten. 
  • Stap 4. Maak het zichtbaar. Het stellen van prioriteiten is een dynamisch proces, een proces dat continu in beweging is. We moeten er dus naar streven de wijzigingen meteen door te voeren of eens per week de prioriteiten snel even langs te lopen.

Over deze databank

In deze toolbox vind je praktische werkvormen en instrumenten om samen met je schoolteam, leerlingen en ouders te werken aan kwaliteitsontwikkeling. We vullen deze toolbox regelmatig aan met nieuwe instrumenten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio