Inspirerend materiaal

Filter

Inspirerend materiaal

Inspirerende websites met lesmateriaal voor de lessen hout

Hierbij enkele websites met inspirerend lesmateriaal voor de lessen hout.

Bouwknopen en Buildwise voor 3de graad hout en houttechnieken

Via deze interactieve website vind je veel informatie over bouwknopen om je lessen te verrijken.

Onderzoekscompetentie Bouw- en houtwetenschappen, Bouwtechnieken en Houttechnieken

In onderstaand document vind je een aanzet om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting’.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio