Dienst Personeel behartigt alle aspecten die verband houden met de relatie tussen onderwijsinstellingen en personeel. 

In de eerste plaats ondersteunt Dienst Personeel de directies en besturen van de onderwijsinstellingen bij de regelgeving over hun personeel. Dat voor zowel het gesubsidieerd als het contractueel personeel in de centra, internaten, hogescholen en scholen van alle onderwijsniveaus. We staan de instellingen ook bij in de uitwerking van een duurzaam personeelsbeleid binnen de contouren van de katholieke dialoogschool.

In samenspraak met zijn achterban doet Dienst Personeel ook aan visieontwikkeling over personeelsmateries en verdedigt hij die visie waar die materies aan bod komen.

Concrete thema’s waarvoor Dienst Personeel verantwoordelijk is: rechtspositie personeel, omkadering, syndicaal overleg, verloven, bekwaamheidsbewijzen, toepassing algemeen en arbeidsreglement, paritaire comités 152 en 225.

Directies en schoolbesturen kunnen bij all medewerkers van de Dienst Personeel terecht met hun vragen. Wie op zoek is naar meer specifieke expertise, vindt hieronder de specialisatie van elke medewerker.

Directeur: Stefaan Samaey

Stafmedewerkers:

Gewoon basisonderwijs Els Goeminne
Suzy Sterck
Sofie Eggermont
Gewoon secundair onderwijs An Cornelis
Guy Debusschere
Tom Geeroms
Katrien Jansen
Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Sofie Eggermont
Günther De Praitere
Katrien Jansen
Volwassenenonderwijs Jan-Baptist De Smet
Christine van Baalen
Hoger onderwijs Jan-Baptist De Smet
Internaten Christine van Baalen
Inge Verdonck
Contractueel personeel Jan-Baptist De Smet
Inge Verdonck
Schoolorganisatie en HR-beleid Charona Janssens

Juridische ondersteuning:
Isabeau Evens
Inge Verdonck

Hou er rekening mee dat de dienst op maandagvoormiddag telefonisch niet bereikbaar is.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio