Op 15 juli 2022 werd het voorontwerp van decreet over de onderwijsinternaten goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wat betekent dat voor jouw internaat en hoe ondersteunen we je vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio