Crossmedia onderzoekscompetentie: een uitgewerkt voorbeeld

Hieronder vind je een uitgewerkt voorbeeld om te werken rond het leerplandoel: ‘De leerlingen doorlopen een onderzoekscyclus in samenhang met inhouden van specifieke eindtermen van de studierichting.'

Onderzoeksvraag:

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe kunnen webdesignpraktijken de zichtbaarheid van een website in zoekmachines verbeteren?

Leerplandoelen:

sla link op in klembord

Kopieer

LPD 16: De leerlingen houden rekening met de usability bij het design van crossmediale producties.

Fase 1: Oriëntatie

sla link op in klembord

Kopieer

- Oriëntatie op het onderzoeksprobleem:

In deze fase verkennen de leerlingen het onderzoeksprobleem rond webdesignpraktijken en zoekmachineoptimalisatie. Ze onderzoeken hoe verschillende aspecten van webdesign, zoals gebruikerservaring, inhoudsstrategie en technische optimalisatie, kunnen bijdragen aan de zichtbaarheid van een website in zoekmachines.

- Hypotheses formuleren:

De leerlingen brainstormen over mogelijke hypotheses met betrekking tot de relatie tussen webdesignpraktijken en zoekmachinezichtbaarheid. Ze kunnen hypotheses opstellen zoals: "Websites met een intuïtieve navigatiestructuur en geoptimaliseerde inhoud zullen hoger scoren in zoekmachineresultaten" of "Technische optimalisaties zoals snelle laadtijden en mobielvriendelijkheid zullen de zichtbaarheid van een website verbeteren".

Fase 2: Probleem(stelling) of onderzoeksvraag

sla link op in klembord

Kopieer

- Onderzoeksvraag formuleren: Leerlingen leren hoe ze een onderzoeksvraag kunnen formuleren die gericht is op het verkennen van de relatie tussen webdesignpraktijken en zoekmachinezichtbaarheid. Een mogelijke onderzoeksvraag kan zijn: "Hoe kunnen verschillende aspecten van webdesign, zoals gebruikerservaring en technische optimalisatie, de zichtbaarheid van een website in zoekmachines verbeteren?"

Fase 3: Onderzoeksmethoden

sla link op in klembord

Kopieer

- Welke onderzoeksmethoden bestaan er?

Leerlingen verkennen verschillende onderzoeksmethoden die geschikt zijn voor het onderzoeken van webdesignpraktijken en zoekmachineoptimalisatie. Dit kan onder meer bestaan uit het analyseren van bestaande websites, het uitvoeren van gebruikerstests, en het bestuderen van relevante literatuur en bronnen over zoekmachineoptimalisatie.

- Opstellen van een onderzoeksplan:

Leerlingen formuleren een duidelijk onderzoeksplan waarin ze hun onderzoeksvraag, doelstellingen, methoden en planning beschrijven. Ze kunnen ook nadenken over hoe ze de resultaten van hun onderzoek zullen presenteren, bijvoorbeeld door middel van een rapport, presentatie of prototype van een geoptimaliseerde website.

Fase 4: Gegevensverzameling, analyse en conclusie

sla link op in klembord

Kopieer

- Leerlingen verzamelen gegevens volgens hun onderzoeksplan, bijvoorbeeld door websites te analyseren op verschillende aspecten van webdesign en zoekmachineoptimalisatie, zoals laadtijden, metagegevens en inhoudskwaliteit.

- Ze analyseren de gegevens en trekken conclusies over hoe specifieke webdesignpraktijken de zichtbaarheid van een website in zoekmachines kunnen beïnvloeden. Ze kunnen ook aanbevelingen doen voor het verbeteren van de zoekmachineoptimalisatie van een website op basis van hun bevindingen.

- Leerlingen presenteren hun bevindingen en conclusies op een gestructureerde en overtuigende manier, waarbij ze de relevantie van hun onderzoek voor webdesign en zoekmachineoptimalisatie benadrukken.

Algemeen:

sla link op in klembord

Kopieer

Na elke fase is er ruimte voor reflectie en feedback, zodat leerlingen hun leerproces kunnen evalueren en verbeteren. Het onderzoeksproces biedt leerlingen de mogelijkheid om hun begrip van webdesignpraktijken en zoekmachineoptimalisatie te verdiepen, terwijl ze tegelijkertijd waardevolle onderzoeksvaardigheden ontwikkelen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio