5 oktober 2020 – Coronacrisis en omkadering volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs

Vervolgens was het alweer de beurt aan…corona en kregen we een vervolg op de commissievergadering van 25 juni 2020. Maar nu over een analoog probleem met personeelsomkadering ten gevolge van de coronacrisis in deeltijds kunstonderwijs (dko) én in volwassenenonderwijs (vwo). Loes Vandromme en Roosmarijn Beckers waren de vragenstellers. Hoe stond het met de inschrijvingscijfers? Welke acties waren mogelijk op korte en lange termijn?

Voor de precieze inschrijvingscijfers was het nog te vroeg, zo reageerde minister Weyts. Hij wees erop dat er in het kader van het coronaonderwijsoverleg toch al maatregelen afgesproken waren, maar de kosteloze herinschrijving (cf. Corona-III-decreet) moest beter bekendgemaakt worden. Ook het Vlaams Parlement zelf kon het afstandsleren stimuleren door het Corona-I-decreet met een jaar te verlengen en het ICT-aanbod meer op maat in te richten. Met de dko-sector bleef de minister in nauw overleg. Voor de langere termijn kwam er, gelet op de huidige economische situatie, een communicatiecampagne om de deelname aan het vwo te stimuleren in het kader van noodzakelijke herscholing van mensen die nu hun werk verloren hadden.

De vragenstellers bleven toch doorgaan op nog andere mogelijkheden en aspecten, zoals de mogelijkheid (in dko) om meer dan 3% van de uren te kunnen overzetten naar het volgende schooljaar en de bevriezing van het huidige urenpakket. Of nog, voor nieuwe, kwetsbare leerlingen in de centra voor basiseducatie (CBE), wat een probleem bleek te zijn: zou de minister de CBE’s ondersteunen in het bekendmaken van hun nieuwe naam?

De minister hield zich op de vlakte over die voorgestelde maatregelen en wachtte de definitieve inschrijvingscijfers af, waarvoor interveniënt Kathleen Krekels zich voordien ook al uitgesproken had. De minister gaf ook nog enkele ideeën om leraren in te zetten voor het geval er inderdaad minder cursisten zouden blijken te zijn.

Reageren kan bij Wilfried Van Rompaey: wilfried.vanrompaey@katholiekonderwijs.vlaanderen

Verwante artikels

OVER DEZE BLOG

Deze blog is niet bedoeld als formeel standpunt van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, evenmin als een puur verslag, maar wel als een niet-neutraal, persoonlijk commentaar op vooral ook politieke aspecten van de parlementaire onderwijsactiviteiten, zowel in de Commissie Onderwijs en de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement als uitzonderlijk ook in een andere vakcommissie die occasioneel relevant kan zijn voor het beleidsdomein Onderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio