Concordantie leerplannen Beeld en Muziek naar nieuw leerplan Artistieke vorming

Het nieuwe leerplan voor de eerste graad gaat in op 1 september 2024. Je kunt het gradueel opbouwen en in het tweede jaar nog één schooljaar het oude leerplan gebruiken, maar je mag het nieuwe leerplan onmiddellijk voor de hele eerste graad toepassen.

Leraren Beeld en Muziek realiseren samen het leerplan Artistieke vorming met drie rubrieken: Artistieke vorming, Beeld & Muziek. +-doelen zijn doelen die andere doelen ondersteunen, K-doelen zijn keuzedoelen. Attitudes zijn niet meer opgenomen in de nieuwe leerplannen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio