Cognitief sterke leerlingen in het eerste leerjaar?

Wat zijn ze nog klein, de leerlingen uit het eerste leerjaar... We willen hen graag bij élke stap in hun leerproces begeleiden. En toch, ook als je hen zelfstandig aan het werk laat gaan, ontstaan er mooie leerkansen. VBS Weg-wijzer in Dessel daagt  de cognitief sterke leerlingen niet enkel leerstofinhoudelijk maar ook op het vlak van executieve functies en zelfredzaamheid uit.

CSF-leerlingen zelfstandig aan het werk!

sla link op in klembord

Kopieer

Aanbod van en naast de methode

sla link op in klembord

Kopieer

Deze kinderen krijgen voor wiskunde een bundeltje met uitbreidingsoefeningen. Deze oefeningen staan soms los van de leerstof en focussen meer op redeneren, logisch denken ... De school werkt met Reken Maar en gebruikt verrijkingsmateriaal uit de methode. Wanneer de klasleerkracht de verlengde instructie geeft aan de grote klasgroep, werken deze kinderen achteraan in de klas in hun bundeltje.

Samen met de zorgleerkracht

sla link op in klembord

Kopieer

De zorgleerkracht staat de klasleerkracht regelmatig bij. Ze worden hierbij regelmatig bijgestaan door de zorgleerkracht. De kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig aan het werk te gaan, maar de zorgleerkracht helpt ze op weg. De zorgleerkracht leest de oefening voor wanneer kinderen nog niet kunnen lezen, overloopt de oefeningen kort en maakt hier en daar samen een stukje van de oefening. Daarna gaan ze zo zelfstandig mogelijk aan de slag terwijl de zorgleerkracht mee opvolgt en aanstuurt. Ook deze kinderen hebben recht op zorg!

Compacten

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer de rest van de klas aan de inoefening begint, gaan ook de cognitief sterk functionerende kinderen verder zelfstandig aan het werk. De leerkracht maakt een selectie van de oefeningen uit het rekenboek. De leerlingen maken enkel deze oefeningen in het werkboek zodat ze daarna weer tijd hebben om in hun uitbreidingsbundeltje te werken. De leerkrachten vinden het belangrijk dat het geen én-én-verhaal wordt. De kinderen proberen elkaar op weg te helpen en aan elkaar dingen uit te leggen.

Helpen bij het leren

sla link op in klembord

Kopieer

De focus ligt bij dit bundeltje niet op het leerstofinhoudelijke maar op het proces. De leerkracht probeert de belangrijke aspecten van hun leerproces in de verf te zetten: hulp vragen aan elkaar, hulp geven aan anderen zonder het antwoord te verklappen, doorzetten, het is oké om fouten te maken, ... 

Het is fantastisch om te zien hoe de kinderen hierin groeien.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • IVzv4: Specifieke strategieën inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen en problemen efficiënt aan te pakken.
  • IVzv3: Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie van zelfredzaam en zelfstandig functioneren.

Meer lezen?

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio