Algemeen reglement

Het algemeen reglement schetst de krijtlijnen waarbinnen bestuur, personeelsleden en leerlingen, cursisten of internen in het katholiek onderwijs, samen moeten ‘school maken’. Het bevat onder andere bepalingen over de specificiteit van het katholiek onderwijs, over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van besturen en personeelsleden, over de prestatieregeling en over de tucht.

Voor het Vlaams katholiek onderwijs zijn er drie algemene reglementen van kracht:

  • het algemeen reglement voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs
  • het algmeen reglement voor het volwassenenonderwijs
  • het algemeen reglement voor de internaten.
Ze zijn op 24 juni 2010 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het Katholiek Onderwijs (CPCKO).

De drie algemene reglementen zijn op 6 juli 2012 algemeen verbindend verklaard door de Vlaamse regering. Dit betekent dat vanaf 1 september 2012 iedereen die in het katholiek onderwijs actief is, de inhoud van die reglementen verplicht moet naleven.

Het algemeen reglement dat op jouw niveau van toepassing is, lees je het best in samenhang met het arbeidsreglement omdat het arbeidsreglement van je instelling in essentie invulling geeft aan de krijtlijnen die in het algemeen reglement getrokken zijn.

Downloads

747KB
Bestandsnaam 2011-03-24 Algemeen Reglement VO 01-09-11 bis.pdf
Referentie

581KB
Bestandsnaam 2011-03-24 Toelichting Algemeen Reglement VO 01-09-11 bis.pdf
Referentie

704KB
Bestandsnaam 2011-06-17 Algemeen Reglement Internaten- bis.pdf
Referentie

581KB
Bestandsnaam 2011-06-17 Toelichting Algemeen Reglement Internaten 01-09-11.pdf
Referentie

383KB
Bestandsnaam M-VVKSO-2010-046-B03.pdf
Referentie

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
Regio