Het algemeen reglement schetst de krijtlijnen waarbinnen bestuur, personeelsleden en leerlingen, cursisten of internen in het katholiek onderwijs, samen moeten ‘school maken’. Het bevat onder andere bepalingen over de specificiteit van het katholiek onderwijs, over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van besturen en personeelsleden, over de prestatieregeling en over de tucht.

Voor het Vlaams katholiek onderwijs zijn er drie algemene reglementen van kracht:

 • het algemeen reglement voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs
 • het algmeen reglement voor het volwassenenonderwijs
 • het algemeen reglement voor de internaten.
Ze zijn op 24 juni 2010 goedgekeurd door het Centraal Paritair Comité van het Katholiek Onderwijs (CPCKO).

De drie algemene reglementen zijn op 6 juli 2012 algemeen verbindend verklaard door de Vlaamse regering. Dit betekent dat vanaf 1 september 2012 iedereen die in het katholiek onderwijs actief is, de inhoud van die reglementen verplicht moet naleven.

Het algemeen reglement dat op jouw niveau van toepassing is, lees je het best in samenhang met het arbeidsreglement omdat het arbeidsreglement van je instelling in essentie invulling geeft aan de krijtlijnen die in het algemeen reglement getrokken zijn.

Contact

Isabeau Evens
stafmedewerker
   02 507 06 85
   Silke Jacobs
   stafmedewerker
     02 507 08 39
     Inge Verdonck
     stafmedewerker
       02 507 06 33
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio