Woordje van de pedagogische begeleiding klassieke talen

wo 31 mei 2023

De laatste maand van dit schooljaar is reeds ingegaan. Wij hebben in mei en begin juni veel leraren klassieke talen mogen verwelkomen op onze digitale en fysieke verdiepende sessies over de nieuwe leerplannen Latijn en Grieks van de derde graad. We zullen de sessies herhalen op drie locaties eind augustus. Daarover verder meer.

We blikken eveneens terug op een geslaagde tweede Griekse dag voor leerlingen. Ook de sociale media en de geschreven pers hebben onze ambitie en hoop voor het klassieke talenonderwijs en meer bepaald voor het Oudgrieks opgepikt. Volgend schooljaar blijven we ambitieus ons klassieke talenonderwijs voeden met nascholingen: onder andere met onze jaarlijkse afspraak aan de KULAK voor de dag van de klassieke talen op 14 oktober 2023 en andere initiatieven, waarover we later meer zullen communiceren. Je kunt zelf tips geven voor de andere initiatieven via de enquête over nascholingsbehoeftes.

We wensen je veel energie voor de laatste weken van juni. Als je begeleidings- en/of ondersteuningsvragen hebt, contacteer ons gerust.

Hartelijke groeten
Mieke Lietaert 
Dietske Lehembre
Nadia De Rose

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio