Wiskundige lijnen uit het Monsterboek

Een boek zonder woorden. Zonder kleur. In het begin toch. Wel met een monster. Een lange rode lijn, een dapper meisje en meetkundige doelen. Dat waren de ingrediënten voor de uitwerking van een project met het kleuterteam van VBS De Reuzenpoort in Borgerhout.

Lijnen en vormen in leefgroepen

sla link op in klembord

Kopieer

In de leefgroep van juf Vicky zorgen de tape-lijnen op de grond voor ervaren en onderzoeken. Waar gaat deze lijn naartoe? Juf Keshia puzzelt er met haar kleuters bij de grote poster van het Monsterboek. Waar zien we deze deur? Kijkt de agent daar door het dak? Wiskundige begrippen helpen bij het vinden. 'Ik weet het' trappelt een vlugge zoeker. Juf Keshia knipoogt naar hem. Er zijn nog naarstige zoekers. Volgende keer maak ik grote en kleine stukken, vertelt juf Keshia. Om nog meer te differentiëren. Uitvoeren en reflecteren gaan hier hand in hand.

Stomverbaasd was ik, vertelt juf Stefanie. Bij het lezen van het boek zonder woorden, gingen enkele kleuters zelf aan het vertellen. Trots laat Stefanie het schrijven zien. Kleuters die vertellen en een die juf die schrijft. Taal de hele dag!

De namiddag start voor de kleuters met TIKTAK van hun juffen. Zonder woorden. Vormen komen te voorschijn, het muziekje zorgt voor herkenning en de vormen bewegen naar hun passende plek. In het publiek klinkt een fluisterende 'driehoek'. Hoe een verhaal zonder woorden, toch voor wiskundige taal kan zorgen.

In de leefgroep van juf Vicky zorgen de tape-lijnen op de grond voor ervaringen en onderzoeken. Waar gaat deze lijn naartoe? Juf Keshia puzzelt er met haar kleuters bij de grote poster van het Monsterboek. Waar zien we deze deur? Kijkt de agent daar door het dak? Wiskundige begrippen helpen bij het vinden. 'Ik weet het,' trappelt een vlugge zoeker. Juf Keshia knipoogt naar hem. Er zijn nog naarstige zoekers. Volgende keer maak ik grote en kleine stukken, vertelt juf Keshia. Om nog meer te differentiëren. Uitvoeren en reflecteren gaan hier hand in hand.  

Stomverbaasd was ik, vertelt juf Stefanie. Bij het lezen van het boek zonder woorden, gingen enkele kleuters zelf aan het vertellen. Trots laat Stefanie het schrijven zien. Kleuters vertellen en een die juf die schrijft. Taal de hele dag!
 
De namiddag start voor de kleuters met TIKTAK van hun juffen. Zonder woorden. Vormen komen te voorschijn, het muziekje zorgt voor herkenning en de vormen bewegen naar hun passende plek. In het publiek klinkt een fluisterende 'driehoek'. Hoe een verhaal zonder woorden, toch voor wiskundige taal kan zorgen. 

In de leefgroep van juf Ina, juf Laura en juf Kim loopt een rode lijn doorheen de hele klas. Tot op de bovenste verdieping. Waren het de oudste kleuters die met een penseel alle lijnen in de school beschilderden? 'Hier nog een gebogen lijn!' klinkt er vanuit de lagere school. Gelukkig zijn het waterpenselen. Op de bovenste verdieping groeit een verhaal bij het boek. De lijnen liggen klaar. Het scenario wordt bedacht. Beneden wordt gebouwd. Zo hoog als het monster, vertelt de bouwmeester van de groep. Dat de helper daarvoor de trap op moet, kan hem niet deren. Ik hou de toren vast! Laat het monster maar komen.

Leren op langere termijn

sla link op in klembord

Kopieer

Een paar weken later hangt de grote poster van het boek bij de jongste kleuters nog steeds tegen de muur in de bouwhoek. Twee kleuters kleuren, wijzen en vertellen onverstaanbaar op onze afstand iets aan elkaar.  Wie weet gaat het over lijnen ...  Misschien ook niet. In elk geval is er taal tussen die twee.  Wiskundig of niet. Taal de hele dag!

ZiLL-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • WDmk1:  Inzicht verwerven in ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke relaties.
  • WDmk2:  Inzicht verwerven in meetkundige objecten.
  • TOsn1:  Een schriftelijke boodschap verwerken. 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio