Pedagogisch-didactische aanpak

Filter

Pedagogisch-didactische aanpak
Doelgroep

Basisgeletterdheid wiskunde

Basisgeletterdheid wiskunde 1ste graad – een leidraad voor vakgroepen

  Probleemoplossend denken in de leerplannen wiskunde van het so

  In de nieuwe leerplannen wiskunde van het so staat een leerplandoelstelling over problemen oplossen. In dit document willen we meer duiding geven bij deze doelstelling

   Reflectiedocument voor de vakgroep

   Dit inspiratiedocument kun je gebruiken voor een gelijkgerichte visie binnen de vakgroep Onderwijsleerpraktijk.

    6 van 10

    ×
    Kijkt als...
    Niveau
     Regio