Wijzigingen aan de tekst over de toelating van leerlingen vanuit een niet-Vlaamse school

di 10 januari 2023

De tekst over de toelating van leerlingen tot het secundair onderwijs vanuit een niet-Vlaamse school is aangepast. De leerling die overstapt vanuit een niet-Vlaamse school (vanuit het buitenland of vanuit de Franse of Duitstalige Gemeenschap) wordt ingeschreven onder ontbindende voorwaarde, in de plaats van onder opschortende voorwaarde. Intussen is nu ook duidelijk dat de leerling vanaf het moment van inschrijving regelmatige leerling is. Als de toelatingsklassenraad gunstig beslist, wordt de inschrijving van de leerling definitief. Als de toelatingsklassenraad ongunstig beslist, wordt de inschrijving ontbonden.

We brengen ook de nieuwe termijn voor het nemen van een beslissing in herinnering. Voor de gemoderniseerde leerjaren beslist de klassenraad uiterlijk 35 kalenderdagen na de start van de regelmatige lesbijwoning. In de niet-gemoderniseerde leerjaren neemt de toelatingsklassenraad de beslissing uiterlijk 25 lesdagen nadat de leerling gestart is met de lessen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio