Wijziging toeslagen bij specifieke loopbaanonderbreking voor 50+

wo 15 februari 2023

Het verhoogde bedrag aan onderbrekingsuitkering toegekend aan personeelsleden van 50 jaar of ouder die een halftijdse, 1/5de of 1/10de loopbaanvermindering opnemen in het kader van een specifieke loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen en mantelzorg) wordt enkel nog toegekend ingeval de loopbaanonderbreking is ingegaan vóór 1 februari 2023. Voor de aanvragen loopbaanonderbreking die starten vanaf 1 februari 2023 ontvangt het personeelslid van 50 jaar of ouder alleen nog het basisbedrag en niet meer de verhoogde bijdrage omwille van de leeftijd.

Aan de uitkering van het Vlaams zorgkrediet wijzigt niets, de federale maatregel is op dit verlofstelsel niet van toepassing.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio