Mogelijkheid tot programmatie én concordantie nieuwe ICT-richtingen

do 10 november 2022

De procedure tot goedkeuring van de nieuwe ICT-richtingen zit in een stroomversnelling. Scholen die één van die richtingen wensen in te richten vanaf 1 september 2023, kunnen de nieuwe richtingen concorderen of programmeren.

Het gaat over de volgende nieuwe ICT-studierichtingen:

  • Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen (derde graad domeingebonden doorstroomfinaliteit, studiedomein Economie & organisatie)
  • Applicatie- en databeheer (derde graad dubbele finaliteit, studiedomeinen STEM en Economie & organisatie)
  • Datacommunicatie- en netwerkinstallaties (derde graad arbeidsmarktgerichte finaliteit, studiedomein STEM).

Het aanbod van ICT-richtingen in de matrix van de derde graad zou er dan als volgt uitzien:


Domein

Doorstroomfinaliteit

Dubbele finaliteit

Dubbele finaliteit

Arbeidsmarktgerichte finaliteit

STEM

Informatica- en communicatiewetenschappen

Industriële ICT

Applicatie- en databeheer
Datacommunicatie- en netwerkinstallaties

Economie & organisatie

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

 

Applicatie- en databeheer

 

Voor de inhoudelijke klemtonen verwijzen we naar de nieuwsbrief van 29 september. De benaming van de studierichting dubbele finaliteit werd intussen wel gewijzigd naar Applicatie- en databeheer (in plaats van de eerdere benamingen ��Softwareontwikkeling en databeheer of Webontwikkeling en databeheer).

De procedure tot goedkeuring van de nieuwe onderwijskwalificaties zit intussen in een stroomversnelling waardoor we wellicht vóór 30 november een beslissing van de Vlaamse regering mogen verwachten. Indien de Vlaamse regering de nieuwe studierichtingen goedkeurt, kunnen scholen ze op 1 september inrichten via concordantie of programmatie.

Concordantiemogelijkheden

sla link op in klembord

Kopieer

We kregen intussen zicht op volgende concordantiemogelijkheden voor de nieuwe richtingen, onder voorbehoud van goedkeuring ervan door de Vlaamse regering:

Studiegebied Handel

sla link op in klembord

Kopieer


Studiegebied Handel

Handel

3de

tso

Boekhouden-informatica

Economie en organisatie

3de

Doorstroom

tso

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Handel

3de

tso

Boekhouden-informatica

Economie en organisatie

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Handel

3de

tso

Boekhouden-informatica

STEM

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Handel

3de

tso

Handel

Economie en organisatie

3de

Doorstroom

tso

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Handel

3de

tso

Handel

Economie en organisatie

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Handel

3de

tso

Informaticabeheer

Economie en organisatie

3de

Doorstroom

tso

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Handel

3de

tso

Informaticabeheer

Economie en organisatie

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Handel

3de

tso

Informaticabeheer

STEM

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Handel

Se-n-Se

tso

Netwerkbeheer

Economie en organisatie

3de

Doorstroom

tso

Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Handel

Se-n-Se

tso

Netwerkbeheer

Economie en organisatie

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Handel

Se-n-Se

tso

Netwerkbeheer

STEM

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Handel

Se-n-Se

tso

Netwerkbeheer

STEM

3de

Arbeid

bso

Datacommunicatie- en netwerkinstallaties

Handel

Specialisatiejaar

bso

Kantooradministratie en gegevensbeheer

Economie en organisatie

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

 

Studiegebied Mechanica-elektriciteit

sla link op in klembord

Kopieer


Mechanica-elektriciteit

3de

tso

Elektriciteit-elektronica

STEM

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Mechanica-elektriciteit

3de

tso

Elektriciteit-elektronica

STEM

3de

Arbeid

bso

Datacommunicatie- en netwerkinstallaties

Mechanica-elektriciteit

3de

tso

Industriële ICT

STEM

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Mechanica-elektriciteit

3de

tso

Industriële ICT

STEM

3de

Arbeid

bso

Datacommunicatie- en netwerkinstallaties

Mechanica-elektriciteit

Se-n-Se

tso

Industriële computertechnieken

STEM

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Mechanica-elektriciteit

Se-n-Se

tso

Industriële computertechnieken

STEM

3de

Arbeid

bso

Datacommunicatie- en netwerkinstallaties

Mechanica-elektriciteit

Se-n-Se

tso

Industriële elektronicatechnieken

STEM

3de

Dubbel

tso

Applicatie- en databeheer

Mechanica-elektriciteit

Se-n-Se

tso

Industriële elektronicatechnieken

STEM

3de

Arbeid

bso

Datacommunicatie- en netwerkinstallaties

 

Scholen die kunnen concorderen, melden hun concordantiekeuze aan AGODI voor 30 november aan de hand van bijlage 33 van omzendbrief SO 60.

Scholen die niet kunnen concorderen, dienen een programmatie-aanvraag in bij AGODI voor 30 november aan de hand van een digitaal formulier in Mijn Onderwijs. De programmatie-aanvragen voor de nieuwe studierichtingen moeten niet ingediend worden bij de DPCC.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio