Wellbe toegankelijk voor internaten

ma 27 februari 2023

De Welzijnswet verplicht de werkgever om op geregelde tijdstippen het welbevinden bij zijn werknemers te bevragen door het uitvoeren van een risicoanalyse. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelde daarvoor het instrument 'WellBe.vlaanderen' dat online beschikbaar is. Wellbe is nu ook beschikbaar voor internaten.

Als je als preventieadviseur inlogt op het online platform Wellbe zal je nu ook je internaten terugvinden in de lijst van te bevragen instellingen. Let wel, de lijsten met uitspraken zijn dezelfde als voor scholen. Dat betekent dat in sommige uitspraken sprake is van leerlingen of schoolbestuur. Aanpassingen hieraan zijn voor op langere termijn, gelet op de (tijds)investering hieraan gekoppeld.

Om zelf aan de slag te gaan, is het nuttig om eerst de vorming te volgen. De vorming richt zich tot besturen, directeurs en preventieadviseurs. Er is een online sessie gepland op 8 maart. Je kunt ook steeds de ingesproken presentatie beluisteren op een voor jou gepast moment.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio