Welkom terug!

zo 27 augustus 2023

Hopelijk had je een fijne vakantie en zijn je batterijen voldoende opgeladen voor een nieuw schooljaar. Wij wensen je toe dat 2023-2024 een schooljaar wordt gevuld met succeservaringen en warme contactmomenten in de klas, in de lerarenkamer, in de wandelgangen van jouw school en binnen je vakgroep.
 
Wanneer deze nieuwsbrief in je mailbox belandt, heb je al een eerste kennismaking met je leerlingen achter de rug. We hopen dat beide partijen uitkijken naar een boeiend jaar, met veel appreciatie voor elkaars werk. Misschien zet jij je eerste stappen in het lerarenberoep. In dat geval wensen we je heel veel voldoening in onze prachtige stiel!
 
Weet dat je bij je plaatselijke collega’s, bijvoorbeeld in je vakgroep, terecht kan met vragen, maar dat ook de pedagogische begeleiding initiatieven voorziet voor beginnende leraren. Je leest hierover meer in de volgende nieuwsbrief. Houd zeker ook nascholing.be in de gaten.
 
Of misschien heb jij al heel wat lerarenjaren op de teller? Denk je er in dat geval aan je eventuele nieuwe collega op te vangen en mee te laten genieten van jouw expertise? Jouw ervaring is immers kostbaar: door jarenlange inzet voor de leerlingen ben jij een bron van kennis die van onschatbare waarde is voor iedereen. Voor een startende leerkracht is er dan ook niets fijner dan door jou geruggensteund te worden.
 
Modernisering so – nieuwe leerplannen
 
Heel wat collega's zullen dit schooljaar aan de slag gaan met nieuwe leerplannen in het vijfde jaar. Deze leerplannen werden vorig schooljaar alvast een eerste keer voorgesteld via de leerpaden en tijdens webinars. We hebben jou toen beloofd verdiepende sessies of deel- en inspiratiemomenten te organiseren: in het eerste trimester worden deze (regionaal) georganiseerd. Meer info via de andere items in deze nieuwsbrief of via volgende brieven.
 
Ondersteuning door begeleider
 
Je mag dit schooljaar verder rekenen op de enthousiaste ondersteuning van je begeleider. Wij werken enerzijds nog steeds op jullie vraag (bv. voor een bezoek aan de vakgroep) en voorzien anderzijds ook een aanbod aan initiatieven. Dit aanbod vind je

  • snel via pro.katholiekonderwijs.vlaanderen – naar onder scrollen – onder ‘snel naar’ professionaliseringen kiezen – gepaste zoekterm ingeven
  • via nascholing.be.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio