We verwijzen door: EDUC8, onderwijs als buffer tegen polarisering.

EDUC8 is een interdisciplinair project dat kinderen en jongeren weerbaar wil maken tegen polarisering en radicalisering. Dat wil het project bereiken door in secundair onderwijs impulsen te geven aan godsdienstonderwijs. Het materiaal is volgens ons ook buiten het vak Rooms-katholieke godsdienst goed bruikbaar.

Er wordt veel interessant materiaal ontwikkeld. We verwijzen graag door naar vindplaatsen van lesmateriaal dat je in het kader van inspirerend burgerschap kunt gebruiken. Heb je zelf materiaal dat je graag wil delen? Neem zeker contact met ons op. Je vindt contactadressen onderaan de webpagina van inspirerend burgerschap.

Overzicht

sla link op in klembord

Kopieer

Bij verschillende moeilijk bespreekbare thema’s, vaak ook actuele thema’s, spelen religieuze overtuigingen namelijk een rol. Denk aan het conflict tussen Israël en Palestijnen of de rol van de Orthodoxe kerk in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook aan discussies rond gender of seksualiteit. De materialen en werkvormen die EDUC8 ontwikkelde kunnen je dan helpen om leerlingen de nodige achtergrond te geven en op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan over dergelijke moeilijke onderwerpen.

EDUC8 richtte zich in de eerste plaats op secundair onderwijs. Als je in basisonderwijs werkt kun je sommige zaken mogelijk, met aanpassingen, ook in de derde graad toepassen of voor jezelf doornemen zodat je je leerlingen goed kunt informeren.

Al het materiaal is gratis te downloaden. Als je een online test wil afnemen, moet je je wel (gratis) registreren. Specifiek voor godsdienstleraren kun je de informatie over dit project ook op de Thomas-website nalezen. EDUC8 werd financieel ondersteund door het Fonds voor Interne Veiligheid van de Europese Unie en onder andere met steun van de faculteit Theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven gerealiseerd

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen secundair onderwijs en leraren van elk onderwijsniveau.

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

De doelen van EDUC8:

  • de jeugd de basisbeginselen van andere geloofsovertuigingen bij te brengen om wederzijds begrip en empathie te ontwikkelen,
  • een solide basis leggen in hun eigen geloof zodat ze minder openstaan voor manipulatie,
  • discussies op te zetten in de klas onder leiding van de leerkracht om dialoog en waardering voor de ander te cultiveren, en vriendschapsbanden te smeden tussen mensen van verschillende godsdiensten door slimme ontmoetingen.

Gebruik materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

Het is de bedoeling om deep en shallow modules samen te gebruiken. Door tegelijk informatie over de eigen en andere levensbeschouwelijke tradities te verwerken, spoor je leerlingen aan om open met elkaar in dialoog te gaan zonder zich defensief op te stellen tegenover anderen.

Ze zullen bijvoorbeeld merken dat de informatie die zij eerder, uit andere bronnen, over hun eigen geloof of levensbeschouwing hebben verworven niet helemaal strookt met wat in de deep module beschreven wordt. De rol van interpretatie, kritisch denken, dialoog … in religie wordt zo duidelijker.

In de handleidingen van de leraar wordt beschreven hoe je met je leerlingen een goede dialoog in de klas kan organiseren. Doordat de deep modules focussen op enkele grote thema's kan je ze makkelijk laten aansluiten bij wat in je klas ter sprake komt. De terugkerende thema's zijn:

  • omgaan met diversiteit
  • sociale en ecologische vraagstukken
  • gewelddadige teksten
  • rechtvaardige oorlog en vrede

Twee extra thema's werden uitgewerkt bij de Islam:

  • goddelijke en menselijke wetten
  • vrije meningsuiting

Linken met curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen verbinden literaire teksten met zichzelf en de eigen leefwereld en gaan respectvol en constructief om met individuen, groepen en thema's.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio