Wat zeggen de KOALA-resultaten?

do 15 februari 2024

De KOALA-test zegt niet of leerlingen al dan niet naar het eerste leerjaar mogen. De screening geeft wel aan welke leerlingen meer intensieve ondersteuning nodig hebben voor Nederlandse taalontwikkeling.

In de media werden we naar aanleiding van de KOALA-resultaten overstelpt met krantenkoppen over het taalniveau onze Vlaamse kleuters. Het ene artikel geeft hoopvol aan dat 85 procent van de vijfjarigen voldoende Nederlands beheerst om aan het eerste leerjaar te beginnen. Elders lezen we dan weer dat 15 procent niet naar het eerste leerjaar kan.

We willen er graag op wijzen dat KOALA onmogelijk kan aangeven dat kleuters niet kunnen starten in het eerste leerjaar. KOALA is een screening die vaststelt welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben voor taal in de derde kleuterklas. De screening die wordt afgenomen van oktober tot november doet dan ook geen uitspraken over het einde van het schooljaar.

De resultaten zeggen ons dat 15 procent van onze Vlaamse kleuters nood heeft aan intense begeleiding en ondersteuning voor Nederlands om een goede start te maken in het eerste leerjaar. Uit onderzoek weten we dat je dat onder andere best doet door:

  • rijke teksten herhaald voor te lezen
  • in te zetten op kwaliteitsvolle mondelinge interactie
  • samen liedjes te zingen
  • in te zetten op geletterdheid
  • bewust om te gaan met woordenschat

Binnen het talenbeleidsplan van de school zet je al vanaf de eerste kleuterklas in op rijk Nederlands en blijf je leerlingen ondersteunen zolang dat nodig is. Die ondersteuning kan trouwens worden verder gezet doorheen de basisschool. Daarvoor verwijzen we je graag naar het dossier taaltrajecten.

Lees het artikel met Kris Van den Branden, ontwerper van de Koalatest: ‘Meertaligheid niet dé oorzaak van slechte taalvaardigheid kleuters’.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio