Wat doet jouw school met de resultaten van IDP 2.0?

wo 28 september 2022

Nam jouw school vorig schooljaar bij haar leerlingen gevalideerde toetsen en/of gestandaardiseerde proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen af? Wil je als team aan de slag met de IDP-resultaten om de interne kwaliteit van je school verder te ontwikkelen? Ben je op zoek naar een overzicht van de Vlaamse resultaten en de bespreking van enkele opgaven met daaraan gekoppeld een aantal interessante aanknopingspunten voor de klaspraktijk?

Vanaf vandaag kun je via de evaluatiebox per leergebied een samenvatting raadplegen van de Vlaanderenbrede resultaten voor de gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde proeven van het schooljaar 2021-2022 en bieden we handvatten voor de klaspraktijk. Ook van de proeven die je als school hernomen hebt, kun je de samenvattingen & handvatten nog steeds raadplegen.

De handvatten zijn nuttig voor alle leraren van je school en zijn dus niet enkel bedoeld voor de leraren van het zesde leerjaar. Wil je ondersteuning bij de analyse van je resultaten, aarzel niet om contact op te nemen met onze pedagogische begeleiding.

Breed aanbod, scherpe focus

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de ontwikkeling van IDP kiezen we vanuit onze netwerkorganisatie uitdrukkelijk voor een breed aanbod en een scherpe focus. Zo bestond het aanbod voor het zesde leerjaar in het schooljaar 2021-2022 uit gevalideerde toetsen voor zes decretaal vastgelegde leergebieden: Frans, mens & maatschappij, muzische vorming, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Voor het vierde leerjaar waren er gestandaardiseerde proeven voor mens & maatschappij, Nederlands, wetenschappen & techniek en wiskunde. Per leergebied leggen we telkens de focus op een beperkt aantal leerinhouden. Dat verhoogt de diepgang en geeft zinvolle informatie om de kwaliteit voor die leerinhouden op te volgen. We selecteren die inhouden die onze extra aandacht vragen.

Vragenuurtjes

sla link op in klembord

Kopieer

Ook dit jaar organiseren we online vragenuurtjes waarin we samen met leraren de IDP-resultaten en de bijbehorende samenvattingen & handvatten bestuderen. Tijdens deze sessies beantwoorden we vragen en gaan we in gesprek over de manier waarop scholen met de resultaten aan de slag gaan.

Noteer deze data alvast in je agenda, inschrijven kun je via https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/professionaliseringen.

  • donderdag 17 november 2022     14.30 – 15.30 uur: wetenschappen & techniek
  • dinsdag 22 november 2022          14.30 – 15.30 uur: Nederlands
  • donderdag 24 november 2022     14.30 – 15.30 uur: wiskunde
  • vrijdag 25 november 2022           14.30 – 15.30 uur: mens & maatschappij
  • dinsdag 29 november 2022          14.30 – 15.30 uur: Frans
  • vrijdag 9 december 2022             14.30 – 15.30 uur: muzische vorming

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio