Wat betekent de gewijzigde situatie bedrijfsvoorheffing voor de realisatie van leerplandoelen rond de loonberekening?

ma 23 oktober 2023

De bedrijfsvoorheffing op maandelijkse bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders en maandelijkse pensioenen wordt vanaf 2023 niet meer berekend op basis van maandelijkse schalen. Voortaan wordt de sleutelformule gebruikt. Die kun je raadplegen op de website van de FOD Financiën. De reden van deze wijziging is dat in sommige situaties werd vastgesteld dat door de toepassing van de maandelijkse schalen met forfaitaire bedragen in functie van de schijf waarin de vergoeding zich bevond, een loonsverhoging uiteindelijk een lager nettoloon tot gevolg had dan het nettoloon van voor de loonsverhoging.

Hoe je met deze wijzigingen en de complexiteit van de nieuwe benadering kunt omgaan in de lessen rond loonberekening licht Jana Roobroek, lector Payroll aan de Hogeschool VIVES, toe tijdens een webinar 15 november van 14.30 tot 16 uur. Inschrijven voor deze webinar kan gebeuren via de volgende link.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio