Wat betekenen de Vlaamse (centrale) toetsen voor IDP?

ma 2 oktober 2023

Vanaf dit schooljaar (2023-2024) leggen alle leerlingen van het vierde leerjaar de Vlaamse Toetsen Nederlands en wiskunde af. Vanaf het schooljaar 2025-2026 worden de Vlaamse Toetsen Nederlands en wiskunde ook bij de leerlingen in het zesde leerjaar afgenomen.

Heeft het dan nog zin om aan IDP deel te nemen?

sla link op in klembord

Kopieer

Zeker en vast – en de mogelijkheden zijn uitgebreider dan ooit tevoren!

  • De deelname aan de Vlaamse toetsen aan het einde van het gewoon lager onderwijs vervangt vanaf het schooljaar 2025-2026 de verplichte afname in het gewoon lager onderwijs van een gevalideerde toets voor ten minste drie leergebieden (zie Art. 44quater van het decreet basisonderwijs). Tot dan zijn er nog geen Vlaamse toetsen voor het zesde leerjaar. Je bent in deze schooljaren dus nog steeds verplicht om een gevalideerde eindtoets (zoals IDP) af te nemen van je leerlingen in het zesde leerjaar voor minimaal drie leergebieden.
  • Maar er is meer dan enkel de verplichting. Je interne kwaliteitsontwikkeling bouw je immers beter op meer dan enkel Nederlands en wiskunde. Bij IDP krijg je ook betrouwbare informatie over de leerresultaten van andere leergebieden en andere leerinhouden. Er is dus geen overlapping met de inhoud van de Vlaamse toetsen. Bovendien is er bij IDP een duidelijke koppeling met de leerplandoelen. Onze proeven blijven dus zinvol voor het vierde én zesde leerjaar!

Daarom kiest Katholiek Onderwijs Vlaanderen er net nu voor om te investeren in het optimaliseren van de toets- en feedbackomgeving zodat je als school voldoende instrumenten hebt om je kwaliteitsbeleid te voeden. We investeren ook in het ontwikkelen van nieuwe vormen van gestandaardiseerde instrumenten en zetten in op moeilijker te evalueren inhouden en vaardigheden. Naast de toetsen, kregen scholen ook al de kans om gestandaardiseerde opdrachten af te nemen zoals de spreekproef Frans, de schrijfopdracht Nederlands en de proef bewegingsopvoeding. Vanaf dit schooljaar zul je ook aan gestandaardiseerde bevragingen kunnen deelnemen.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio