Wanneer je kleuters zelf een thema kiezen ...

In basisschool Mariagaarde te Borgerhout kiezen de kleuters het thema. We kijken naar de interesses en de belevingswereld van de kleuters en bespreken in groep de mogelijkheden. Met stembussen kiezen de kleuters een thema. Voor de kleuters is het altijd spannend welk thema er 'wint'. De thema’s krijgen zo meer betekenis voor de kleuters en voor de leraar blijft het boeiend.

Het keuzeproces

sla link op in klembord

Kopieer

Als eerste stap gaan we aftoetsen wat de interesses van de kleuters op dat moment zijn. Alle ideeën die naar boven komen worden geclusterd en op een groot blad geschreven. Zo ontstaan er thema's. We benoemen de thema's en tekenen er iets bij zodat de kleuters dit herkennen. Nadien worden de verschillende thema's bij een stembus gelegd. De kleuters kunnen dan op het einde van de dag hun stem uitbrengen. Dit doen we zonder dat we dit van elkaar zien zodat we elkaar niet kunnen beïnvloeden. We denken goed na over wat we zelf graag willen en niet wat een vriendje zou kiezen. Het thema waarbij de meeste stemmen geteld zijn, zullen we uitwerken. We maken er een brainstorm van. Zo komen we te weten wat de kleuters al weten over het thema en wat ze graag willen uitwerken binnen het thema.

Zill-doelen

sla link op in klembord

Kopieer

  • TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken: Informatie herkennen en selecteren (in instructies, schema's, tabellen en uiteenzettingen uit verschillende media)
  • TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken: Informatie beoordelen (uit oproepen, reclameboodschappen en verhalen uit verschillende media)
  • SEiv1 Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen
  • IKvk4 Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er bevrijdend mee om te gaan
  • IVzv1 Keuzes willen, durven en kunnen maken door betekenis te geven aan die keuzes en daar de verantwoordelijkheid voor opnemen

×
Kijkt als...
Niveau
Regio