Vraag rond communicatienetwerken

do 27 april 2023

We richten een Vlaanderenbreed netwerk op dat de aandacht verscherpt om dingen in de kijker te zetten, om mensen samen te brengen die wegen hebben om (sociale) media te bereiken, om een grote groep personen te bereiken die initiatieven verder willen verspreiden. Op die manier willen we de job van leraar godsdienst en het godsdienstonderwijs positief onder de aandacht brengen. Het is zinvol dit blijvend te benadrukken, onder andere in het kader van het lerarentekort.

Bedoeling is om dit trimester nog een bijeenkomst te plannen per bisdom. Wie zich geroepen voelt om hieraan deel te nemen kan dit laten weten aan zijn of haar inspecteur-begeleider.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio