Premieaanvraag voor meermaals betaalde netkosten bij overschakeling naar de digitale meter

wo 6 juli 2022

Toen het Grondwettelijk Hof op 14 januari 2021 de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde kan het zijn dat je als schoolbestuur meermaals distributienettarieven betaalde bij de overschakeling van een analoge elektriciteitsmeter naar een digitale. Daarom keurde de Vlaamse Regering een tegemoetkoming goed die dit financieel nadeel tegemoet komt.

Waar vraag ik de premie aan en tot wanneer?

sla link op in klembord

Kopieer

Je vraagt deze tegemoetkoming best zelf aan vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022 via het premieloket van Fluvius omdat deze niet automatisch toegekend wordt. Fluvius staat ook in voor het uitbetalen van deze premie.

Hoeveel bedraagt de premie?

sla link op in klembord

Kopieer

Het premiebedrag hangt af van drie factoren:

  • het omvormervermogen van jouw zonnepaneleninstallatie (in kVA);
  • de datum waarop jouw digitale meter geplaatst werd;
  • in welke maand jouw laatste jaarafrekening plaats vond (voorafgaand aan de plaatsing van de digitale meter).

Het totaalbedrag varieert van 0 euro tot maximaal 170 euro. Wil je weten hoeveel jouw premie distributienettarief bedraagt, bereken deze dan op de website Vlaanderen.be.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

sla link op in klembord

Kopieer

Je komt enkel in aanmerking voor deze compensatie indien je voldoet aan volgende voorwaarden:

  • je was op 1 maart 2021 afnemer van een toegangspunt waarop ook een PV-installatie is aangesloten met een nominaal vermogen van maximaal 10 kVA, die in dienst genomen is in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020;
  • je PV-installatie is in staat elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en heeft dat gedurende twaalf maanden voorafgaand aan 1 maart 2021 nog gedaan, of indien dat later was gedurende twaalf maanden voorafgaand aan de plaatsing van de digitale meter;
  • je PV-installatie genoot op 28 februari 2021 nog van de regeling van de terugdraaiende teller;
  • er is een digitale meter of een andere meter geplaatst die de injectie en afname afzonderlijk kan meten voor het toegangspunt in kwestie door de distributienetbeheerder.

Aanvullende informatie vind je op de website Vlaanderen.be.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio