Vorming evaluatoren

do 3 november 2022

Vanaf 1 september 2021 moet wie als evaluator wordt aangesteld, binnen de twee jaar na zijn aanduiding als evaluator, een opleiding volgen en succesvol afronden. ​Met de vorming evaluatoren die we vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbieden, ​nemen we je niet enkel mee in de recente wetgeving maar bieden we kapstokken om een eigentijds krachtig personeelsbeleid uit te bouwen.
​Deze opleiding geven we in het schooljaar 2022-2023 als volgt vorm. Het gehele opleidingstraject beslaat vier halve dagen.

Module 1: juridisch-technisch kader van functioneren en evalueren

sla link op in klembord

Kopieer

De decretale bepalingen rond functioneren en evalueren worden in deze module grondig toegelicht. Komt o.a. aan bod: wie kan optreden als evaluator, waarover kun je algemene afspraken maken in het lokaal onderhandelingscomité, hoe stel je een decretaal correcte functiebeschrijving op, waarop moet je letten bij het voeren van functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken, hoe maak je een evaluatieverslag op, hoe verloopt een procedure voor het college van beroep …
 
Schrijf je in 

Module 2: functioneren en evalueren vanuit goed werkgeverschap

sla link op in klembord

Kopieer

De vorming vertrekt vanuit een ruimer perspectief, gekaderd in het belang van een integraal en geïntegreerd beleid van loopbaanbegeleiding vanuit goed werkgeverschap. Het programma valt daarbij uiteen in drie onderdelen:

  • De meerwaarde van een integraal en geïntegreerd HR-beleid.
  • Hoe kan het referentiekader onderwijskwaliteit een opstap betekenen richting een kwaliteitsvol(ler) evaluatiebeleid?
  • De plaats en het belang van evaluatie binnen een integraal en geïntegreerd HR-beleid.
Schrijf je in

Module 3: werkwinkels

sla link op in klembord

Kopieer

Je kiest twee werkwinkels uit de vier aangeboden thema’s. Deze werkwinkels bieden we in de loop van het schooljaar 2022-2023 acht keer aan. Je kiest zelf het moment dat het best past. Het is wel belangrijk dat je eerst module 1 en 2 volgde.
 
Om de interactie te maximaliseren is het juist verrijkend dat de deelnemers vanuit verschillende regio’s, achtergronden … kunnen aansluiten. Vandaar dat we deze module niet teamgericht aanbieden.
 
Er werden nieuwe data geprikt en de maxima per sessie opgetrokken. Schrijf je in voor een fysieke of digitale sessie.

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio