Voorbeeld - Tweedegraadsfuncties

In alle leerplannen wiskunde van de tweede graad D-finaliteit en in de leerplannen wiskunde B+S en B+S’’ van de derde graad DA-finaliteit staan één of meerdere leerplandoelen over tweedegraadsfuncties. In deze opdracht komen functies met voorschrift van de vorm f(x)=a.x2 aan bod alsook het oplossen van tweedegraadsvergelijkingen.

Opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Hieronder vind je de grafiek van de functie met voorschrift f(x)=3x2. De vierhoek ABCD is een vierkant waarbij A en D op de rechte met vergelijking y=1 liggen en de punten B en C tot de parabool behoren.

Bereken de oppervlakte van het vierkant ABCD.

Oplossing

sla link op in klembord

Kopieer

We stellen de x-coördinaat van B gelijk aan p met p>0 en berekenen de waarde van p door uit te drukken dat de lijnstukken [AB] en [BC] even lang zijn.

De oppervlakte van het vierkant is ABCD is 4/9.
De tweedegraadsvergelijking kan grafisch of algebraïsch opgelost worden.

Extra opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Wil je jouw leerlingen extra uitdagen? Dan kun je het functievoorschrift aanpassen naar f(x)=a.x2 met a>0. We vragen opnieuw naar de oppervlakte van het vierkant ABCD. De oplossingsmethode is volledig analoog.

Oplossing

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio