Voorbeeld onderzoekscyclus Architectuur en Interieur

In het leerplan Architecturale en Interieur III-ArIn-da van de derde graad D-finaliteit staat een specifiek leerplandoel over onderzoekscompetenties. De onderzoekscompetentie kan worden gerealiseerd met inhouden van dit leerplan die gerelateerd zijn aan specifieke minimumdoelen.

In het leerplan Architecturale en Interieur III-ArIn-da van de derde graad D-finaliteit staat een specifiek leerplandoel over onderzoekscompetenties. De onderzoekscompetentie kan worden gerealiseerd met inhouden van dit leerplan die gerelateerd zijn aan specifieke minimumdoelen.

Je vindt hieronder een voorbeeld van een onderzoekscyclus bij een onderzoeksopdracht vertrekkende vanuit de specifieke inhoud van leerplandoel 14 uit de rubriek 4.4 ‘Wetenschap en techniek’. Tijdens het onderzoek gaat o.m. specifiek aandacht naar de relatie ‘architectuur en context’, ‘architectuur en gebruiker’ en ‘technieken en materialen’. De leerlingen doorlopen voor deze opdracht de verschillende rubrieken van het leerplan.

Een ander uitgewerkt inspirerende voorbeeld voor het leerplan Architectuur en Interieur vind je via deze link. Dit voorbeeld vertrekt vanuit de inhouden bij LPD 28.

Leerplannen:

sla link op in klembord

Kopieer

Architectuur en Interieur 3de graad D/A-finaliteit

Motivatie voor het onderzoek:

sla link op in klembord

Kopieer

De klimaatcrisis vraagt om duurzame ontwerpen. Terecht is ecologisch werken een trend. Daarenboven opent het stilstaan bij de veranderingen in natuur en klimaat de ogen voor het feit dat we veel van de natuur kunnen leren.

Ook bij binnenhuisarchitectuur is er al geruime tijd een toegenomen aandacht voor ecologisch en duurzaam ontwerpen. Klimaatbewuste jongvolwassenen kiezen bewust voor een maximaal comfort op een minimale oppervlakte.

Natuur en klimaat doen ons bij het ontwerpen vragen stellen als:

 • Welke materialen gaan vele jaren mee en worden geproduceerd met een kleine ecologische voetafdruk? (gebruik van nieuwe ecologische materialen zoals biologisch leer, mycelium…)
 • Hoe ontwerp je duurzaam en creëer je tezelfdertijd zaken die tientallen jaren relevant blijven?
 • In hoeverre speelt het dilemma van kwaliteit versus gebruikte grondstoffen een rol?
 • Hoe kun je ruimte optimaal gebruiken of organiseren zodat natuur en verstening in evenwicht zijn?
 • Hoe vorm ik een ontwerp om tot een natuurinclusief ontwerp?
 • Hoe is de natuur inspiratie voor design en architectuur? (historisch: gulden snede, reeks van Fibonacci…; bij hedendaagse architecten: Zaha Hadid; biomimicry; natuurlijke kleuren, vormen of geuren als inspiratie voor innovatieve designs …)
 • Hoe houd ik rekening met circulaire economie binnen mijn ontwerp?

Oriëntatie probleemstelling of onderzoeksvraag:

sla link op in klembord

Kopieer

Richt een tiny house in met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk voor opdrachtgever X.

De onderzoeksvraag is drieledig:

 • Hoe ontwerp ik met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk?
 • Wat zijn de verwachtingen van opdrachtgever X?
 • Hoe combineer ik beide?

Om de opdracht af te bakenen, krijgen de leerlingen de vorm, oppervlakte en volume van het huis. Zij focussen op de inrichting en de aankleding.

De drie delen van de onderzoeksvraag geven de structuur van het onderzoek voor de leerlingen.

Onderzoeksmethode, gegevensverzameling en analyse:

sla link op in klembord

Kopieer

In eerste instantie zullen leerlingen de criteria voor het ontwerpen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk onderzoeken (LPD 3, 4). Hiervoor kunnen zij verschillende onderzoeksmethoden gebruiken:

 • literatuurstudie;
 • vergelijkend onderzoek van uitgevoerde projecten;
 • interview van ontwerpers;

Op basis van hun bevindingen bepalen de leerlingen de criteria voor ontwerpen met een zo klein mogelijke voetafdruk.

Voor het eigenlijke ontwerp doorlopen de leerlingen een artistiek proces bij het ontwerpen van architecturale en interieurkunst (LPD 5). Ze analyseren de verwachtingen van de opdrachtgeven voor wat betreft het ontwerp van het tiny house. (LPD 8)

Op basis van de resultaten van het onderzoek en de verwachtingen van de opdrachtgever maken leerlingen een voorstel voor een tiny house met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. (LPD 10, 11)

Voor de uitwerking van dit onderzoek kun je onder meer:

 • het ontwerponderzoek opsplitsen in meerdere deelopdrachten en toewijzen aan leerlingenteams;
 • het onderzoek spreiden over de graad;
 • kiezen voor een jaaronderzoek, een trimesteronderzoek …
 • binnen het jaaronderzoek een aantal onderzoekscycli doorlopen en binnen hetzelfde onderzoek itereren waarbij de focus ligt op het bijsturen van het onderzoeksproces eerder dan het resultaat. Dat kan door binnen een cyclus de focus te leggen op bepaalde deelaspecten van de onderzoeksmethodiek.

Conclusie en rapportering:

sla link op in klembord

Kopieer

Om het creatief proces te versterken is het raadzaam de gehele onderzoekscyclus op te splitsen in deelstappen zodat leerlingen tussentijds hun resultaten voorleggen. Het gehele proces kan bijgehouden worden in een portfolio met inbegrip van de feedback van klasgenoten en leraren. (LPD 12, 13)

Leerlingen stellen de besluiten van hun onderzoek, de toegepaste criteria, het ontwerpproces en hun ontwerp voor. Naast het portfolio maken de leerlingen ook de nodige plannen en een fysieke maquette.

Tijdens de rapportering is het van belang dat elke fase van het onderzoek evenwichtig aan bod komt. (LPD 17, 18)

×
Kijkt als...
Niveau
Regio