Voorbeeld - Het berekenen van hoeken

In het leerplan wiskunde van de A-stroom komen de eigenschappen van de som van de hoeken van een driehoek en van het verband tussen hoeken gevormd door twee evenwijdige rechten en een snijlijn aan bod. In dit voorbeeld maken we van deze eigenschappen gebruik. Je kunt met deze opdracht ook werken aan het doel over het oplossen van problemen.

LPD 2     De leerlingen lossen vraagstukken en problemen op door te mathematiseren en demathematiseren en door gebruik te maken van heuristieken.
LPD 18   De leerlingen analyseren meetkundige objecten in het vlak met behulp van eigenschappen.
   Afbakening - Eigenschappen van meetkundige objecten:

  • Hoeken bij twee evenwijdige rechten en een snijlijn
  • Hoekensom in driehoeken en vierhoeken
  • Hoeken in gelijkzijdige en gelijkbenige driehoeken
  • Zijden, hoeken en diagonalen in vierhoeken

Opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Bereken in onderstaande rechthoek de hoek α.

Duiding

sla link op in klembord

Kopieer

Afhankelijk van de doelgroep kan het aangewezen zijn om leerlingen eerst te laten nadenken over een eenvoudiger probleem. Je kunt de leerlingen in onderstaande figuur de hoek α laten berekenen.

Deze opdracht kan op verschillende manier aangepakt worden. Hieronder vind je een visualisatie van drie oplossingsmethodes.

De eerste twee methodes zijn verwant en steunen op de som van de hoeken van een driehoek.
Bij de derde methode herkennen we na het tekenen van een hulplijn twee evenwijdige rechten en een snijlijn. De eigenschap ‘als twee evenwijdige rechten gesneden worden door een derde rechte, dan zijn de verwisselende binnenhoeken gelijk’ leidt ons naar de oplossing.

Nu kunnen we de leerlingen laten nadenken of deze methodes ook toepasbaar zijn om het oorspronkelijke probleem op te lossen.
We visualiseren hieronder de derde methode en tekenen hiervoor drie hulplijnen.

Door telkens te steunen op de eigenschap ‘als twee evenwijdige rechten gesneden worden door een derde rechte, dan zijn de verwisselende binnenhoeken gelijk’ bekomen we het antwoord op de vraag. De hoek α is 13°.
Ook door te steunen op de som van de hoeken van een driehoek kunnen we tot dit antwoord komen.

Essentie

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het oplossen van dit probleem passen we twee heuristieken of zoekstrategieën toe:

  • het overstappen op een eenvoudiger probleem;
  • het tekenen van een hulplijn.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio