Vlaamse voedselstrategie voor morgen

ma 2 januari 2023

De Vlaamse landbouw en visserij maken deel uit van een groter systeem. Maar dit voedselsysteem staat onder druk op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak. De milieu- en klimaatimpact van onze voeding is te hoog, ons voedingspatroon moet evenwichtiger, het landbouwinkomen staat onder druk en de verbinding tussen consument en producent is grotendeels verbroken …

  Verschillende beleidsdocumenten op Vlaams, Europees en wereldniveau vragen om het voedselsysteem te veranderen. Alleen zo verzekeren we voedselzekerheid, lokale productie en een duurzame toekomst voor het Vlaamse voedselsysteem.

  Via de onderstaande 4 thema's worden 19 strategische doelen nagestreefd:

  1. Gezonde en duurzame voeding voor iedereen
  2. Voedselsysteem binnen ecologische grenzen
  3. Voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie
  4. Voedsel verbindt boer tot burger

  Bijzondere aandacht gaat naar de eiwitshift op het bord. Nemen jullie als voeding en horecaschool deel aan de Green Deal Eiwitshift?

  Lees meer over de Vlaamse voedselstrategie.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
   Regio