Vlaamse toetsen in het schoolreglement

di 23 mei 2023

In mei 2024 worden voor het eerst Vlaamse toetsen voor Nederlands en wiskunde verplicht afgenomen bij leerlingen in het vierde leerjaar gewoon basisonderwijs en in het tweede leerjaar van de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs OV4. Scholen voor buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs OV1, OV2 en OV3 kunnen kiezen om de Vlaamse toetsen al dan niet af te nemen.

Het decreet verplicht scholen om in hun schoolreglement op te nemen hoe de klassenraad bij de leerlingenevaluatie al dan niet rekening houdt met de resultaten van de Vlaamse toetsen. In onze modellen van schoolreglement voor het basisonderwijs en secundair onderwijs (niet duaal) hebben we een tekstsuggestie toegevoegd. In alle andere modellen zijn de Vlaamse toetsen volgend schooljaar (nog) niet van toepassing.

We baseren dit advies op volgende argumenten:

  • De resultaten van de Vlaamse toetsen zijn in de eerste plaats een bron van informatie voor de kwaliteitsontwikkeling van de school. Ze zijn dus niet rechtstreeks bedoeld als middel voor evaluatie van leerlingen.
  • Het gaat slechts om een beperkte evaluatie. Niet alle onderdelen van Nederlands en wiskunde worden getoetst: het gaat slechts om een kleine selectie van eindtermen.
  • In het secundair onderwijs zullen leerlingen in het leerdomein wiskunde niet allemaal dezelfde toetsonderdelen krijgen. Zo kan het dat de ene leerling een toets krijgt in Getallenleer en Meetkunde, een andere leerling in Getallenleer en Statistiek, en nog een andere leerling in Meetkunde en Statistiek. Daarnaast leggen alle leerlingen wel een algemene toets ‘wiskundige problemen’ af.
  • Voor basisscholen adviseren we om de resultaten van de Vlaamse toetsen op dezelfde manier te gebruiken als de resultaten van IDP.

Recent verwant nieuws

×
Kijkt als...
Niveau
Regio